Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Optimization and validation of an analytical method for the determination of oils and grease in wastewater samples by infrared spectroscopy

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5745
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5745
 • Autors:

  Anglès Munuera, Paula
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-21
  Resum: A bad recycling of the vegetable oils produced in the kitchen, catering, restaurants, etc. can cause a great pollution of natural areas, such as rivers, lakes, seas, etc. This pollution can derivate into problems in sanitation systems and wastewater treatment plants. For this reason, an attempt has been made to develop an analytical method for the determination of oils and grease present in these types of waters. The quantification of these substances has been done by means of FT-IR infrared spectroscopy (Nicolet iS5, ThermoFisher Scientific). After optimizing the method, which involves a liquid-liquid extraction, and carrying out a validation process for reproducibility, the results obtained were that the method could not be validated. The main reason for these results is the matrix effect of the wastewater samples used, as their composition differs from one sample to another, and not reproducible results can be obtained. Un mal reciclatge dels olis vegetals produïts a la cuina, càtering, restaurants, etc. pot provocar una gran contaminació d'espais naturals, com rius, llacs, mars, etc. Aquesta contaminació pot derivar en problemes en sistemes de sanejament i depuradores d'aigües residuals. . Per aquest motiu, s'ha intentat desenvolupar un mètode analític per a la determinació dels olis i greixos presents en aquest tipus d'aigües. La quantificació d'aquestes substàncies s'ha fet mitjançant espectroscòpia infraroja FT-IR (Nicolet iS5, ThermoFisher Scientific). Després d'optimitzar el mètode, que implica una extracció líquid-líquid, i de realitzar un procés de validació per a la reproductibilitat, els resultats obtinguts van ser que el mètode no s'ha pogut validar. El motiu principal d'aquests resultats és l'efecte matriu de les mostres d'aigües residuals utilitzades, ja que la seva composició és diferent d'una mostra a una altra, i es poden obtenir resultats no reproduïbles.
  Matèria: Aigües residuals
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Anglès Munuera, Paula
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Optimización y validación de un método analítico para la determinación de aceites y grasas en aguas residuales por espectroscopia de infrarojos. Optimization and validation of an analytical method for the determination of oils and grease in wastewater samples by infrared spectroscopy Optimització i validació d'un mètode analític per la determinació d'olis i greixos en aigues residuals per espectroscopia d'infrarojos
  Data de la defensa del treball: 2022-06-30
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: aguas residuales, aceites y grasas, FT-IR wastewater, oils and grease, FT-IR aigues residuals, olis i greixos, FT-IR
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Optimization and validation of an analytical method for the determination of oils and grease in wastewater samples by infrared spectroscopy
  Director del projecte: Andrade, Francisco Javier
  Ensenyament(s): Química en anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Aigües residuals
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar