Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Defnición del repertorio inmunológico normal

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5749
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5749
 • Autors:

  Hernández Servian, Lorena
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-27
  Resum: Actualment, pensem que les malalties produeixen canvis als nostres repertoris immunitaris. Analitzarem 6 repertoris immunològics. 2 són no patològics (H3 i H4) i els altres, són patològics, amb COVID. He analitzat i comparat els resultats entre els repertoris i els resultats obtinguts, són els esperats en comparació de l'article de base . Podem veure que hi ha diferències entre els repertoris malalts i normals, però no són significatives. Això és degut segurament al fet que les dades proporcionades per l'article no han tingut en compte el sexe ni l'edat dels pacients. Actualmente, pensamos que las enfermedades producen cambios en nuestros repertorios inmunitarios. Analizaremos 6 repertorios inmunológicos. 2 de ellos son no patológicos (H3 y H4) y los demás, son patológicos,con COVID. He analizado y comparado los resultados entre los repertorios y los resultados obtenidos, son los esperados en comparación con el artículo de base . Podemos ver que hay diferencias entre los repertorios enfermos y normales, pero no son significativas. Esto se debe seguramente a que los datos proporcionados por el artículo , no han tenido en cuenta el sexo ni la edad de los pacientes.
  Matèria: Immunologia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Hernández Servian, Lorena
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Definició del repertori immunològic normal Definition of normal immune repertoire Defnición del repertorio inmunológico normal
  Data de la defensa del treball: 2022-06-23
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: repertori immunològic, immuneREF, IMGT/StatClonotype, patològic, no patològic immunological repertoire, immuneREF, IMGT/StatClonotype, pathological, non-pathological repertorio inmunológico, immuneREF, IMGT/StatClonotype, patológico, no patológico
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Defnición del repertorio inmunológico normal
  Director del projecte: Fernández Bravo, Ana
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Immunologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar