Treballs Fi de Grau> Economia

Análisis de la innovación en Cataluña, España y Europa

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5750
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5750
 • Autors:

  Pareja García, Alexander
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-27
  Resum: Este trabajo de fin de grado se ocupa de la evolución y el estado de la innovación en Cataluña y España tomando como referente a la Unión Europea. Su objetivo es analizar cómo han evolucionado las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y la innovación empresarial durante los últimos años. Durante el desarrollo del proyecto se ha analizado de forma general el desarrollo en innovación de los diferentes países que conforman Europa. Posteriormente, se analizan una serie de indicadores que muestran la estructura de España y Cataluña en comparación con la del continente. En concreto, se seleccionaron seis grupos de indicadores: el primero, mide la puntuación media que obtienen en materia de innovación; dos de ellos se centran en la investigación; otros dos en la estructura empresarial y la capacidad de generar innovaciones; y el último, en el gasto que realizan en el I+D. This project deals with the current position of innovation in Catalonia and Spain taking the European Union as a reference. The objective is to analyze how investments in research and development (R&D) and business innovation have evolved in recent years. During the development of the project, the development in the innovation of the different countries that make up Europe has been analyzed in a general way. Subsequently, a series of indicators are analyzed that show the structure of Spain and Catalonia in comparison to that of the continent. Precisely, six groups of indicators were selected: the first measure the average score obtained in terms of innovation; Two of them focus on research; another two in the business structure and the ability to generate newness; and the last one, in the expense that they carry out in R&D. Aquest projecte s’ocupa de l’evolució i l’estat de la innovació a Catalunya i Espanya prenent com a referència la Unió Europea. El seu objectiu és analitzar com han evolucionat les inversions en recerca i desenvolupament (R+D) i la innovació empresarial durant els últims anys. Durant el desenvolupament del projecte s’ha analitzat de forma general el desenvolupament en innovació dels diferents països que conformen Europa. Darrerament, s’analitzen una sèrie d’indicadors que mostren l’estructura d’Espanya i Catalunya en comparació amb la del continent. En concret, es van seleccionar sis grups Aïda Carricondo Domènech Alex Pareja García 2 d’indicadors: el primer mesura la puntuació mitja que obtenen en matèria d’innovació; dos d’ells es centren en la investigació; altres dos en l’estructura empresarial i la capacitat de generar innovacions; i l’últim en la despesa en R+D.
  Matèria: Innovacions tecnològiques
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Pareja García, Alexander
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Analysis of innovation in Catalonia, Spain and Europe Anàlisi de la innovació a Catalunya, Espanya i Europa
  Data de la defensa del treball: 2023-02-06
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Innovación, investigación, desarrollo Innovation, research, development Innovació, recerca, desenvolupament
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Análisis de la innovación en Cataluña, España y Europa
  Director del projecte: Segarra Blasco, Agustí
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Innovacions tecnològiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar