Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

La sexualitat de les persones amb diversitat funcional a l'estat espanyol. L'assistència sexual

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5786
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5786
 • Autors:

  Sentís Simón, Andrea
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-03-16
  Resum: Sembla que l’exercici de la sexualitat és per a tot ésser humà, però realment és així? La necessitat de cossos capaços, eficaços i eficients per un sistema capitalista, provoca que aquest exercici no es desenvolupi de manera igualitària, fent que alguns col•lectius es vegin exclosos i obstaculitzats a l’hora d’experimentar-la. Aquests impediments fan que les persones amb diversitat funcional es vegin privades de l’oportunitat d’explorar la seva sexualitat, tenir relacions sexuals o tenir fills en “igualtat de condicions” que la resta de persones. A conseqüència, existeix la necessitat i la demanda de facilitar els suports necessaris i crear les condicions favorables amb la finalitat que el col•lectiu pugui sentir-se inclòs en aquesta àrea.
  Matèria: Treball social
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Sentís Simón, Andrea
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: La sexualitat de les persones amb diversitat funcional a l'estat espanyol. L'assistència sexual The sexuality of people with functional diversity in the spanish state. Sexual assistance La sexualidad de las personas con diversidad funcional en el estado español. La asistencia sexual
  Data de la defensa del treball: 2022-06-30
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/closedAccess
  Paraules clau: diversitat funcional, sexualitat i assistència sexual functional diversity, sexuality and sexual assistant diversidad funcional, sexualidad y asistencia sexual
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: La sexualitat de les persones amb diversitat funcional a l'estat espanyol. L'assistència sexual
  Director del projecte: Latur Subirats, Anaïs
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Treball social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar