Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

La figura de l’assistent/a sexual per garantir el dret humà a la sexualitat de les persones amb discapacitat

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5792
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5792
 • Autors:

  Marzo Calvo, Azahara
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-03-17
  Resum: Durant tota la història, la sexualitat de les persones amb discapacitat s’ha vist i es veu associada a un seguit de creences negatives i tabús que provoquen un efecte perjudicial i estigmatitzador sobre la seva sexualitat, impedint el seu desenvolupament natural. L’objectiu d’aquest article és la defensa de la sexualitat de les persones amb discapacitat com a drets humans, així com la figura de l’assistent/a sexual, la qual ha sorgit com a necessitat per tal de garantir aquests drets. Per fonamentar aquests conceptes, primerament s’ha contextualitzat què és la sexualitat i la sexualitat de les persones amb discapacitat, l’assistència sexual i la figura de l’assistent/a sexual per tal de donar resposta, posteriorment, a la finalitat plantejada en l’article. Per fer-ho, s’ha dut a terme una entrevista a Tandem Team i una lectura a fons de diferents articles, articles científics i la llei relacionada amb els drets humans i la sexualitat de les persones amb discapacitat.
  Matèria: Treball social
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Trabajo social Social Work Treball social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Marzo Calvo, Azahara
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: La figura del/la asistente/a sexual para garantizar el derecho humano a la sexualidad de las personas con discapacidad The figure of the sexual assistant to guarantee the human right to sexuality of persons with disabilities La figura de l’assistent/a sexual per garantir el dret humà a la sexualitat de les persones amb discapacitat
  Data de la defensa del treball: 2022-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Discapacidad/diversidad funcional, derecho humano, sexualidad, asistencia sexual, asistente/a sexual Disability/functional diversity, human rights, sexuality, sexual assistance, sexual assistant. Discapacitat/diversitat funcional, dret humà, sexualitat, assistència sexual, assistent/a sexual.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: La figura de l’assistent/a sexual per garantir el dret humà a la sexualitat de les persones amb discapacitat
  Director del projecte: Torrens Bonet, Ramona
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Trabajo social
  Social Work
  Treball social
  Treball social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar