Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Pressions i tensions que pateixen les mares immigrants magrebines en el projecte migratori

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5834
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5834
 • Autors:

  Lizidi Boujraf, Sara
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-03-25
  Resum: En aquest article posarem en rellevància els elements que exerceixen de pressió i tensió sobre les dones i mares magrebines al llarg del procés migratori fins a complir amb el propòsit del projecte, la reunificació familiar dels infants/joves. Metodològicament, s'ha elaborat una anàlisi documental, fent una exploració de les diferents investigacions sobre la dona i mare magrebina immigrant, com també donar visibilitat a les vivències i experiències a través d'entrevistes per corroborar la nostra investigació sobre les dificultats i barreres que suposa el projecte migratori
  Matèria: Política i sociologia
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Política i sociologia Politics and sociology Política y sociología
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Lizidi Boujraf, Sara
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Pressions i tensions que pateixen les mares immigrants magrebines en el projecte migratori Pressures and tensions suffered by Maghreb immigrant mothers in the migration project Presiones y tensiones que sufren las madres inmigrantes magrebinas en el proyecto migratorio
  Data de la defensa del treball: 2022-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: projecte migratori, reunificació familiar, immigrant. migration project, family reunification, immigrant. proyecto migratorio, reunificación familiar, inmigrante.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Pressions i tensions que pateixen les mares immigrants magrebines en el projecte migratori
  Director del projecte: Torrens Bonet, Ramona
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Política i sociologia
  Politics and sociology
  Política y sociología
  Política i sociologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar