Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Afectació i vivència viscuda dels diferents professionals sanitaris durant la pandèmia de la covid-19

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5837
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5837
 • Autors:

  Roselló Itarte, Vanesa
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-03-25
  Resum: L'arribada del SARS-CoV-2 ha comportat greus conseqüències a nivell mundial però en especial entre els professionals sanitaris i assistencials responsables de l'atenció directa de les persones afectades pel virus, tant en l'àmbit hospitalari com ambulatori, a causa del volum de pacients atesos i la manca de coneixements vers la Covid-19 en els primers moments de la pandèmia. Aquesta sobrecàrrega laboral ha afectat la dimensió física, mental i emocional dels professionals sanitaris perquè han estat subjectes de l'impacte directe de la pandèmia, la qual ha influenciat de forma important sobretot en el seu benestar psicològic. El present article aborda la importància de fer present aquesta situació i a més a més descriure, aborda l'impacte d'aquesta crisi en relació amb el grau d'estrès, ansietat o malestars que han patit els professionals sanitaris. Per tal d'assolir els objectius plantejats, s'utilitza la metodologia qualitativa mitjançant entrevistes semiestructurades als professionals de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, en concret auxiliars d'infermeria, infermers/es i treballadors/es socials que ha permès comprovar la relació entre els efectes de la pandèmia, les tensions laborals i familiars, i fins i tot, el síndrome del burnout. Les dades presentades conclouen que hi ha una vinculació directa entre ambdós termes i que, de manera fonamental la COVID-19 ha impactat a la salut mental d'un gran nombre de professionals.
  Matèria: Treball social
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Roselló Itarte, Vanesa
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Afectació i vivència viscuda dels diferents professionals sanitaris durant la pandèmia de la covid-19 Affectation and lived experience of the different professionals health care during the covid-19 pandemic Afectación y vivencia vivida de los diferentes profesionales sanitarios durante la pandemia de la covid-19
  Data de la defensa del treball: 2022-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Covid-19, estrès laboral, burnout, Impacte psicològic, professionals sanitaris Covid-19, work stress, Burnout, Psychological impact, health professional Covid-19, estrés laboral, burnout, Impacto psicológico, profesionales sanitarios
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Afectació i vivència viscuda dels diferents professionals sanitaris durant la pandèmia de la covid-19
  Director del projecte: Deusdad Ayala, Blanca
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Treball social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar