Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Afectacions de la drogodependènia en el desenvolupament social dels adolescents. Un estudi sobre el coneixement dels adolescents

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5840
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5840
 • Autors:

  Tenas Suriol, Oriol
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-03-25
  Resum: Sabem que l’impacte de les drogodependències en adolescents és un tema rellevant sobretot si parlem de les més consumides, és a dir, tabac alcohol i cànnabis. En aquest article farem referència a l’afectació que comporta en el desenvolupament social dels mateixos/es. Els objectius de l’article són: analitzar quina informació tenen sobre els efectes de l’abús de tabac, alcohol i cànnabis en el seu desenvolupament social i analitzar quin impacte té en el consum i l’abús de tabac, alcohol i cànnabis el fet de que els adolescents tinguin més o menys informació sobre aquestes substàncies.
  Matèria: Treball social
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Trabajo social Social Work Treball social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Tenas Suriol, Oriol
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Afectaciones de la drogodependencia en el desarrollo social de los adolescentes. Un estudio sobre el conocimiento de los adolescentes Affectations of drug addiction in the social development of teenagers. A study of teenagers knowledge Afectacions de la drogodependènia en el desenvolupament social dels adolescents. Un estudi sobre el coneixement dels adolescents
  Data de la defensa del treball: 2022-06
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Drogodependencias, adolescentes, desarrollo social Drug addictions, teenagers, social development Drogodependències, adolescents, desenvolupament social
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Afectacions de la drogodependènia en el desenvolupament social dels adolescents. Un estudi sobre el coneixement dels adolescents
  Director del projecte: Anleu Hernández, Claudia Maria
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Trabajo social
  Social Work
  Treball social
  Treball social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar