Treballs Fi de Grau> Història i Història de l'Art

La guerra en las obras de Alfonso X. Estrategia, política e incidencia social.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5845
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5845
 • Autors:

  Alastrúe Caballero, Alejandro
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-04-13
  Resum: Las Siete Partias de Alfonso X, es una obra de contenido teórico y doctrinal atribuido a la extensa producción alfonsí. Se teoriza sobre diferentes aspectos de la guerra, que sirven para entender cómo se desarrolló en el siglo XIII, una centura de cambios políticos y militares, que se refelejan en las diferentes disposiciones analizadas en el trabajo. El conjunto del trabajo permite observar, a través de este análisis de las fuentes primarias, cómo se desarrollaba la guerra en la edad media. Las Siete Partidas de Alfonso X, és una obra de contingut teòric i doctrinal atribuït a l'extensa producció alfonsina. Es teoritza sobre diferents aspectes de la guerra, que serveixen per a entendre com es va desenvolupar en el segle XIII, una centúria de canvis polítics i militars, que es reflexen en les diferents disposicions analitzades en el treball. El conjunt del treball permet observar, a través d'aquesta anàlisi de les fonts primàries, com es desenvolupava la guerra en l'edat mitjana.
  Matèria: Història
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Historia History Història
  Departament: Història i Història de l'Art
  Estudiant: Alastrúe Caballero, Alejandro
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: La guerra en las obras de Alfonso X. Estrategia, política e incidencia social. War in the works of Alfonso X. Strategy, politics and social impact. La guerra a les obres de Alfons X. Estrategia, política i incidencia social.
  Data de la defensa del treball: 2022-06-20
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Fortificaciones, estrategia, guerra Fortifications, strategy, war Fortificacions, estrategia, guerra
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: La guerra en las obras de Alfonso X. Estrategia, política e incidencia social.
  Director del projecte: Bonet Donato, Maria
  Ensenyament(s): Història
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Historia
  History
  Història
  Història
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar