Treballs Fi de Grau> Història i Història de l'Art

La cultura anarquista a Espanya a finals del segle XIX: El Primer Certamen Socialista (Reus, 1885)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5853
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5853
 • Autors:

  Anglès Borràs, Maria Neus
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-04-13
  Resum: En el present estudi pretenem analitzar la cultura anarquista de finals del segle XIX a Espanya a través de les aportacions realitzades en el Primer Certamen Socialista (Reus, 1885). Organitzat pel Centro de Amigos de Reus, una societat cultural reusenca de signe llibertari, el Primer Certamen Socialista va tenir com a finalitat contribuir a posar en relleu la intel·lectualitat del moviment obrer i d’un segment de les classes mitjanes. Aquest treball s’ha fonamentat en la contextualització econò mica, social, polıt́ ica i cultural d’aquest acte i en la realització d’un índex biogràfic dels participants i de la mesa presidencial per tal de conèixer el seu gènere, origen i professió (i així, copsar-los i emmarcar en els seus contextos individual i col·lectiu) i d’una relació dels organitzadors i dels membres del jurat. Alhora, la investigació històrica s’ha dut a terme a partir de l’estudi de les fonts primàries i la consulta bibliogràfica sobre aquesta qüestió, amb l’objectiu d’aproximar-nos a les principals preocupacions i els interessos dels participants i les alternatives proposades en els camps socialista i anarquista de l’època. Tanmateix, hem examinat les sociabilitats i les associacions existents que permeteren convocar, organitzar i realitzar el Primer Certamen Socialista a Reus.
  Matèria: Història
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Historia History Història
  Departament: Història i Història de l'Art
  Estudiant: Anglès Borràs, Maria Neus
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: La cultura anarquista en España a finales del siglo XIX: El Primer Certamen Socialista (Reus, 1885) The anarchist culture at late 19th century in Spain: The Primer Certamen Socialista (Reus, 1885) La cultura anarquista a Espanya a finals del segle XIX: El Primer Certamen Socialista (Reus, 1885)
  Data de la defensa del treball: 2022-09-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Primer Certamen Socialista, Anarquismo, Obrerismo Primer Certamen Socialista, Anarquism, Sociability Primer Certamen Socialista, Anarquisme, Obrerisme
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: La cultura anarquista a Espanya a finals del segle XIX: El Primer Certamen Socialista (Reus, 1885)
  Director del projecte: Arnabat Mata, Ramon
  Ensenyament(s): Història
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Historia
  History
  Història
  Història
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar