Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La formación como instrumento de la politica de empleo en la economia digital española

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5863
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5863
 • Autors:

  Sanabria Virgüez, Laura Camila
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-04-24
  Resum: La causa de los cambios tecnologicos se ha producido unos desajustes en el mundo laboral, que han ocasionado dos problematicas. una de ellas es la falta de especialistas tic y otra es la falta de competencias digtales de la poblacion española. por lo que la medida mas adecuada para solucionar estas problematicas es la formación tic, que favorece a la adquisicion de las competencias digitales y ayuda a los trabajadores en su transicion hacia nuevos puestos de trabajo y permanencia en ellos. La causa dels canvis tecnològics s'ha produït uns desajustaments en el món laboral, que han ocasionat dos problemàtiques. Una d'elles és la falta d'especialistes tic i una altra és la falta de competències digitals de la població espanyola. Quan a la mesura més adequada per a solucionar aquestes problemàtiques és la formació tic, que afavoreix a l'adquisició de les competències digitals i ajuda als treballadors en la seva transició cap a nous llocs de treball i permanència en ells.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciencias jurídicas Juridical sciences Ciències jurídiques
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Sanabria Virgüez, Laura Camila
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: La formación como instrumento de la politica de empleo en la economia digital española Ict training as an instrument of the employment policy in the digital economy. La formació com instrument de la politica d'ocupació en l'economia digital espanyola
  Data de la defensa del treball: 2022-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Digitalitzación, transformación digital y desajuste de la demanda de empleo Digitalization, digital transformation and mismatch labour demand Digitalització, transformació digital i desajust de la demanda d'ocupació
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: La formación como instrumento de la politica de empleo en la economia digital española
  Director del projecte: Cremades Chueca, Oriol
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias jurídicas
  Juridical sciences
  Ciències jurídiques
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar