Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La videovigilancia como medida de control empresarial

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5883
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5883
 • Autors:

  Lacarta Alcañiz, María
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-04-26
  Resum: En el present dictamen jurídic s'analitzen els límits que té el poder de control empresarial respecte la utilització de càmeres de vídeo, ja que en matèria de RL qualsevol control desmesurat que efectuï l'empresari podrà afectar de manera directa a la vulneració tant dels drets laborals dels drets constitucionals. A conseqüència dels avanços tecnològics i la falta de normativa sobre aquest tema, han estat els tribunals els òrgans encarregats de traçar les directrius en la resolució de tals conflictes. Després, en aquest estudi, s'examina l'evolució jurisprudencial en relació amb l'ús d'aquests dispositius. Finalment, també s'estableix l'abast del poder empresarial a través de la contractació de detectius privats procurant reconèixer els requisits que ha d'obeir l'empresari per a poder limitar legítimament els drets fonamentals dels treballadors. In this legal opinion, we analyse the limits of bussiness control regarding the use of video cameras taking into account RRLL. Any excessive control carried out by the employer may directly violate both the labor and constitutional rights. As a result of the lack regulation and technological advances, courts have been the responsables of drawing the guidelines regarding this conflicts. The jurisprudential evolution regarding the use of these devices is examined in this study. Finally the limits of the company power about hiring private detectives are established trying to take into account the requirements the employee must obey in order to legitimate restrict the fundamental rights of the workers. En el presente dictamen jurídico se analizan los límites que tiene el poder de control empresarial respecto la utilización de videocámaras, puesto que en materia de RRLL cualquier control desmedido que efectúe el empresario podrá afectar de forma directa a la vulneración tanto de los derechos laborales de los derechos constitucionales. Como consecuencia de los avances tecnológicos y la falta de normativa al respecto, han sido los tribunales los órganos encargados de trazar las directrices en la resolución de tales conflictos. Luego, en este estudio, se examina la evolución jurisprudencial con relación al uso de estos dispositivos. Por último, también se establece el alcance del poder empresarial a través de la contratación de detectives privados procurando reconocer los requisitos que debe obedecer el empresario para poder limitar legítimamente los derechos fundamentales de los trabajadores.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Lacarta Alcañiz, María
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: La videovigilància com a mesura de control empresarial
  Data de la defensa del treball: 2022-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: La videovigilancia como medida de control empresarial
  Director del projecte: Recasens Vives, Roser
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar