Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La incompatibilización de la prácica religiosa en las relaciones laborales de la mujer musulmana por el uso del hiyab.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5895
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5895
 • Autors:

  Talhaoui Ibrahimi, Soukayna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-04-26
  Resum: Este trabajo tiene como finalidad abordar el tema de la problemática del uso del velo islámico de las mujeres musulmanas en las relaciones laborales. Actualmente aún nos encontramos con numerosas situaciones donde a una gran cantidad de mujeres no se les permite acceder al trabajo con el velo (hiyab) o que son despedidas a causa de ello, entrando en conflicto la libertad religiosa y la libertad de empresa. Le corresponde a la Administración ponerle fin a estas situaciones donde se vulnera un derecho fundamental, pero también nos corresponde a nosotros como sociedad dejar de ver el código de vestimenta de otra persona como una barrera o impedimento en el desarrollo de sus funciones laborales. Aquest treball té com a finalitat abordar el tema de la problemàtica de l'ús del vel islàmic de les dones musulmanes en les relacions laborals. Actualment encara ens trobem amb nombroses situacions on a una gran quantitat de dones no se'ls permet accedir al treball amb el vel (hijab) o que són acomiadades a causa d'això, entrant en conflicte la llibertat religiosa i la llibertat d'empresa. Li correspon a l'Administració posar-hi fi a aquestes situacions on es vulnera un dret fonamental, però també ens correspon a nosaltres com a societat deixar de veure el codi de vestimenta d'una altra persona com una barrera o impediment en el desenvolupament de les seves funcions laborals.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Talhaoui Ibrahimi, Soukayna
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: La incompatibilització de la pràctica religiosa a les relacions laborals de la dona musulmana per l'ús del hijab. The incompatibility of religious practice in the labor relations of muslim women due to the use of the hijab. La incompatibilización de la prácica religiosa en las relaciones laborales de la mujer musulmana por el uso del hiyab.
  Data de la defensa del treball: 2022-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Vel islàmic, llibertat religiosa, llibertat d'empresa. Islamic headscarf, religious freedom, buisness fereedom. Velo islámico, libertad religiosa, libertad de empresa.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: La incompatibilización de la prácica religiosa en las relaciones laborales de la mujer musulmana por el uso del hiyab.
  Director del projecte: Gil Casión, Maria Inés
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar