Treballs Fi de Grau> Relacions Laborals i Ocupació

Simulació de judici laboral: Extinció del contracte per causes objectives

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5897
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5897
 • Autors:

  Gabernet Grañó, Aida
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-04-28
  Resum: El present Treball de Fi de Grau versa sobre una simulació d'un judici ordinari laboral com a conseqüència d'un acomiadament objectiu per raons organitzatives. Aquesta part enfoca el treball des de la perspectiva de la part actora del procediment, la qual intenta vetllar pels interessos particulars de la seva representada, treballadora que ha estat acomiadada per part de l'empresa. Es demana la nul·litat i subsidiàriament la improcedència de l'acomiadament com a resposta d'aquesta part al litigi plantejat.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Ciències jurídiques
  Estudiant: Gabernet Grañó, Aida
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Simulació de judici laboral: Extinció del contracte per causes objectives Simulation of labor trial: Termination of the contract for objective reasons Simulación de juicio laboral: Extinción del contrato por causas objetivas
  Data de la defensa del treball: 2022-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Acomiadament, conciliació, demanda Dismissal, conciliation, lawsuit Despido, conciliación, demanda
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 15
  Títol en la llengua original: Simulació de judici laboral: Extinció del contracte per causes objectives
  Director del projecte: Civit Bulló, Marta
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar