Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

La “ley rider”, ¿una solución contra la precariedad del trabajo digital?

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5901
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5901
 • Autors:

  Guillén Lara, Pedro
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-04-28
  Resum: La Ley Rider no ha supuesto una solución a la precariedad de los riders, puesto que siguen llegando a la Jurisdicción Social litigios en los que se debe reconocer la laboralidad de los falsos autónomos -si bien ahora, gracias a la ley nos servimos de una especial mención a la presunción de laboralidad de los riders-. Es por ello que es objeto de este estudio analizar la eficacia de la reciente Ley Rider, así como posibles medidas alternativas y cómo ha podido influir esta en una homogeneización de la regularización de los riders en el marco de la Unión Europea. La Llei Rider no ha suposat una solució a la precarietat dels riders, ja que continuen arribant a la Jurisdicció Social litigis en els quals s'ha de reconèixer la laboralitat dels falsos autònoms -si bé ara, gràcies a la llei ens servim d'un especial esment a la presumpció de laboralitat dels riders-. És per això que és objecte d'aquest estudi analitzar l'eficàcia de la recent Llei Rider, així com possibles mesures alternatives i com ha pogut influir aquesta en una homogeneïtzació de la regularització dels riders en el marc de la Unió Europea.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Guillén Lara, Pedro
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: La “llei rider”, una solució contra la precarietat del treball digital? The “rider law”, a solution against the precariousness of digital work? La “ley rider”, ¿una solución contra la precariedad del trabajo digital?
  Data de la defensa del treball: 2022-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Riders, Llei Rider, efectes Riders, Rider Law, effects Riders, Ley Rider, efectos
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 15
  Títol en la llengua original: La “ley rider”, ¿una solución contra la precariedad del trabajo digital?
  Director del projecte: Böcker Zavaro, Rafael
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar