Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Positive effect in adipose tissue inflammation by studing macrophages infiltration in 30 years and 65 years healthy men after cycling 3000 kilometres in 15 days

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5938
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5938
 • Autors:

  Blasco Lorente, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-05-23
  Resum: L'objectiu d'aquest estudi és investigar com l'exercici repetit de baixa intensitat excessiva (± 45% del VO2 màxim), anar en bicicleta 3000 quilòmetres en 15 dies, afecta el contingut de macròfags proinflamatoris i antiinflamatoris del teixit adipós gluti i abdominal en dues edats. grups d'homes. Per assolir l'objectiu de l'estudi, es van prendre biòpsies de teixit adipós gluti i abdominal dels diferents subjectes abans i després de la intervenció d'exercici i es va comptar el nombre de macròfags després d'immunocolorir les mostres amb anticossos primaris contra CD163 i CD14. Concloure que l'exercici repetit excessiu de baixa intensitat té efectes positius en el perfil d'inflamació del teixit adipós. The aim of this study is to investigate how repeated excessive low intensity (±45% of VO2 max) exercise, biking 3000 kilometres in 15 days, affect the pro-inflammatory and anti-inflammatory macrophage content of gluteal and abdominal adipose tissue in two age groups of men. To achieve the aim of the study, gluteal and abdominal adipose tissue biopsies were taken from the different subjects before and after the exercise intervention and the number of macrophages was counted after immunostaining the samples with primary antibodies against CD163 and CD14. Concluding that repeated excessive low intensity exercise has positive effects in the inflammation profile of the adipose tissue.
  Matèria: teixit adipós
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Blasco Lorente, Alba
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Efecte positiu en la inflamació del teixit adipós mitjançant l'estudi de la infiltració de macròfags en homes sans de 30 i 65 anys després de recorrer 3000 kilometres en bicicleta en 15 dies Positive effect in adipose tissue inflammation by studing macrophages infiltration in 30 years and 65 years healthy men after cycling 3000 kilometres in 15 days Efecto positivo en la inflamación del tejido adiposo mediante el estudio de la infiltración de macrófagos en hombres sanos de 30 y 65 años tras recorrer 3000 kilómetros en bicicleta en 15 días
  Data de la defensa del treball: 2022-01-25
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: síndrome metabìlic, teixit adipós, inflamació, macròfags, exercisi, edad metabolic syndrome, adipose tissue, inflammation, macrophages, exercise, age síndrome metabólico, tejido adiposo, inflamación, macrofagos, ejercicio, edad
  Confidencialitat: Si
  Títol en la llengua original: Positive effect in adipose tissue inflammation by studing macrophages infiltration in 30 years and 65 years healthy men after cycling 3000 kilometres in 15 days
  Director del projecte: Fernández Larrea, Juan Bautista; Wulff Helge, Jørn
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  teixit adipós
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar