Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Increasing of secondary cobalamin deficiencies in newborns in Catalonia in the last eight years

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5939
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5939
 • Autors:

  Murcia Maya, Alicia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-05-23
  Resum: Cobalamin, also called vitamin B12, is a water- solu vitamin crucial for protein metabolism. Cobalamin deficiency is one of the most common metabolic disorders in newborns. It can be classified either as a primary deficiency -due to the genetic alteration of transporters or enzymes which catalyze the absorption, transport, or metabolization from vitamins to active cofactors-, or as a secondary deficiency -due to dietary deficiencies. Secondary cobalamin deficiencies in newborns are steadily increasing in Catalonia from 2013 until the present. Despite the fact that 25-35% of mothers have a biochemical alteration related to cobalamin, a 65- 75% of cobalamin deficiencies in newborns cannot be explained. La cobalamina, també anomenada vitamina B12, és una vitamina soluble en aigua crucial per al metabolisme de les proteïnes. La deficiència de cobalamina és un dels trastorns metabòlics més freqüents en els nounats. Es pot classificar bé com una deficiència primària -deguda a l'alteració genètica de transportadors o enzims que catalitzen l'absorció, transport o metabolització de vitamines a cofactors actius-, o bé com una deficiència secundària -deguda a deficiències en la dieta. Les deficiències secundàries de cobalamina en nounats augmenten de manera constant a Catalunya des del 2013 fins a l'actualitat. Malgrat que el 25-35% de les mares presenten una alteració bioquímica relacionada amb la cobalamina, no es pot explicar un 65-75% de les deficiències de cobalamina en els nounats.
  Matèria: vitamines
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Murcia Maya, Alicia
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Aumento de cobalamina secundaria deficiencias en los recién nacidos en Cataluña en el últimos ocho años Increasing of secondary cobalamin deficiencies in newborns in Catalonia in the last eight years Augment de la cobalamina secundària deficiències en nounats a Catalunya a la darrers vuit anys
  Data de la defensa del treball: 2022-01-25
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: vitamina B12, deficiencia de cobalamina, cribado neonatal vitamin B12, cobalamin deficiency, newborn screening vitamina B12, deficiència de cobalamina, cribratge neonatal
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Increasing of secondary cobalamin deficiencies in newborns in Catalonia in the last eight years
  Director del projecte: Fernández Larrea, Juan Bautista
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  vitamines
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar