Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

La diversitat cultural en les empreses: una perspectiva a partir dels models de gestió de les entitats sense ànim de lucre

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5957
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5957
 • Autors:

  Costa Piqué, Anna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-13
  Resum: La diversidad cultural en las empresas: una perspectiva a partir de los modelos de gestión de las entidades sin ánimo de lucro La globalización y los movimientos migratorios de los últimos años han llevado a la incorporación de trabajadores de orígenes muy diferentes en los equipos de trabajo de las empresas. Este nuevo contexto requiere una gestión de la diversidad cultural que agrupe todas las sensibilidades y no deje a nadie atrás. Por otro lado, las entidades sin ánimo de lucro, como asociaciones y ONGs, son espacios con una presencia importante de individuos de diversas etnias. Estas han tenido un papel relevante en la inclusión social de los recién llegados en los barrios y ciudades de acogida. Sin embargo, las empresas no lucrativas son capaces de organizar y llevar a cabo proyectos de forma exitosa, cada una en su ámbito. Cultural diversity in companies: a perspective from the management models of non-profit organizations Globalization and migratory movements in recent years have led to the incorporation of workers from very different backgrounds into the workforce of companies. This new context requires management of cultural diversity that brings together all sensibilities and leaves no one behind. On the other hand, non-profit organizations, such as associations and NGOs, are spaces with a significant presence of individuals from diverse ethnicities. They have played a relevant role in the social inclusion of newcomers in the host neighborhoods and cities. However, non-profit companies are able to organize events and carry out projects successfully, each in its own field. La diversitat cultural en les empreses: una perspectiva a partir dels models de gestió de les entitats sense ànim de lucre La globalització i els moviments migratoris dels últims anys han comportat la incorporació de treballadors d’orígens molt diferents als equips de treball de les empreses. Aquest nou context requereix una gestió de la diversitat cultural que agrupi totes les sensibilitats i no deixi ningú enrere. D’altra banda, les entitats sense ànim de lucre, com associacions i ONGs, són espais amb una presència important d’individus d’ètnies diverses. Aquestes han tingut un paper rellevant en la inclusió social dels nouvinguts en els barris i ciutats d’acollida. Tanmateix, les empreses no lucratives són capaces d’organitzar actes i portar a terme projectes de forma exitosa, cadascuna en el seu àmbit.
  Matèria: Multiculturalisme--Empreses
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Costa Piqué, Anna
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: La diversidad cultural en las empresas: una perspectiva a partir de los modelos de gestión de las entidades sin ánimo de lucro Cultural diversity in companies: a perspective from the management models of non-profit organizations
  Data de la defensa del treball: 2023-06-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Diversidad cultural, Sector no lucrativo, Empresa Cultural diversity, Non-profit sector, Business, Company Diversitat cultural, Sector no lucratiu, Empresa
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La diversitat cultural en les empreses: una perspectiva a partir dels models de gestió de les entitats sense ànim de lucre
  Director del projecte: Joanpere Foraster, Mar
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Multiculturalisme--Empreses
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar