Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

A study of Port Aventura World's Corporate Social Responsibility. Enviornmental actions.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5962
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5962
 • Autors:

  Torredemé Páez, Núria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-13
  Resum: La principal finalitat del present treball es analitzar els efectes de la Responsabilitat Social Corporativa quan les empreses decideixen realitzar accions mediambientals de responsabilitat. Per tant, a l’inici del projecte s’estudia el concepte de l’RSC de manera global. Posteriorment, s’aprofundeix respecte de l’àmbit mediambiental que es un dels que ha pres més importància al llarg dels darrers anys i el paper de les empreses, especialment del sector turístic, es fonamental per conservar-lo. Per poder comprovar com tots aquests conceptes operen en la realitat empresarial i els seus efectes, s’analitzarà el cas de Port Aventura, mitjançant un estudi qualificatiu i quantitatiu que permetrà poder desenvolupar les conclusions del treball. The main purpose of this paper is to analyse the effects of Corporate Social Responsibility when companies decide to carry out responsible environmental actions. Therefore, at the beginning of the paper, the concept of CSR is studied globally. Subsequently, the environmental field is explained further since it is the one that has gained greater importance in recent years, and the role of companies, especially in the tourism sector, is essential to preserve it. In order to verify how all these concepts operate in the business reality and their effects, the case of Port Aventura will be analysed, through a qualitative and quantitative study that will allow the development of the conclusions of the work. La principal finalidad del presente trabajo es analizar los efectos de la Responsabilidad Social Corporativa cuando las empresas deciden realizar acciones medioambientales de responsabilidad. Por lo tanto, al inicio del proyecto se estudia el concepto de la RSC de manera global. Posteriormente, se profundiza respecto del ámbito ambiental ya que es uno de los que ha cobrado mayor importancia a lo largo de los últimos años y el papel de las empresas, especialmente del sector turístico, es fundamental para conservarlo. Para poder comprobar como todos estos conceptos operan en la realidad empresarial y sus efectos, se analizará el caso de Port Aventura, mediante un estudio cualitativo y cuantitativo que permitirá poder desarrollar las conclusiones del trabajo.
  Matèria: Empreses--Responsabilitat social
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Torredemé Páez, Núria
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Estudi sobre la Responsabilitat Social Corporativa de Port Aventura World. Accions mediambientals. Estudio sobre la Responsabilidad Social Corpoativa de Port Aventura World. Acciones medioambientales.
  Data de la defensa del treball: 2023-06-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Responsabilitat Social Corporativa, medi ambient, Port Aventura World Corporate Social Responsibility, environment, Port Aventura World Responsabilidad Social Corporativa, medioambiente, Port Aventura World
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: A study of Port Aventura World's Corporate Social Responsibility. Enviornmental actions.
  Director del projecte: Borràs Garrido, Irene
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Empreses--Responsabilitat social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar