Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

La carrera professional de les dones velades a la Província de Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5963
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5963
 • Autors:

  Torredemé Acosta, Paula
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-13
  Resum: La inmigración es un fenómeno que con el paso del tiempo se ha hecho más presente en las sociedades europeas. En este panorama y de los múltiples colectivos que se han introducido en la occidental, los musulmanes son uno de los más perjudicados por la discriminación, y más concretamente las mujeres que llevan velo. Así pues, en el presente trabajo de investigación se analizará en profundidad cuál es la situación de estas mujeres en la Provincia de Tarragona y qué implicaciones tiene el hecho de que lleven pañuelo en su carrera profesional. Immigration is a phenomenon that over time has become more present in European societies. In this panorama and of the multiple groups that have entered the West, Muslims are one of the most affected by discrimination, and more specifically women who wear veils. Thus, in this research work the situation of these women in the Province of Tarragona will be analyzed in depth, and what implications the fact that they wear a headscarf has in their professional career. La immigració és un fenomen que amb el pas del temps s’ha fet més present a les societats europees. En aquest panorama i d’entre els múltiples col·lectius que s’han introduït a la vida occidental, els musulmans són uns dels més perjudicats per la discriminació, i més concretament les dones que duen vel. Així doncs, en el present treball d’investigació s’analitzarà en profunditat quina és la situació d’aquestes dones a la Província de Tarragona i quines implicacions té el fet que duguin mocador en la seva carrera professional.
  Matèria: Desenvolupament professional
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Torredemé Acosta, Paula
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: La carrera profesional de las mujeres veladas en la Provincia de Tarragona The professional career of veiled women in the Province of Tarragona
  Data de la defensa del treball: 2023-06-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Mujeres veladas, hiyab, carrera profesional Veiled women, hiyab, professional career Dones velades, hiyab, carrera professional
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La carrera professional de les dones velades a la Província de Tarragona
  Director del projecte: Alarcón Alarcón, Amado
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Desenvolupament professional
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar