Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

El mobbing en el sector bancari i l’actuació dels sindicats

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5974
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5974
 • Autors:

  Lázaro Huguet, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-14
  Resum: El acoso psicológico laboral, conocido como mobbing, ha sido un factor de riesgo presente desde los inicios empresariales, aunque no ha sido conceptualizado hasta finales del siglo XX. En los últimos años, esta problemática social se ha dado en varios sectores económicos; en este trabajo se analiza el sector bancario. Recientemente se ha empezado a dar mayor importancia y se han planteado planes de actuación y soluciones. Ha sido necesario analizar el marco legal de aplicación, la normativa sindical y los protocolos y códigos de conducta empresariales para poder llegar a entender la afectación y consecuencias del mobbing, y así extraer conclusiones y plantear futuras propuestas de mejora y actuación. Psychological harassment at work, known as mobbing, has been a risk factor since the beginning of business, although it was not conceptualised until the end of the 20th century. In recent years, this social problem has emerged in various economic sectors; this work analyses its repercussions in the banking sector. Recently, mobbing has been given more importance and more plans for action and solutions have been considered. It has been necessary to analyse the applicable legal framework, trade union regulations and corporate protocols and codes of conduct in order to understand the impact and consequences of mobbing, and thus draw conclusions and put forward future proposals for improvement and action. L’assetjament psicològic laboral, conegut com a mobbing, ha estat un factor de risc present des dels inicis empresarials, tot i que no ha estat conceptualitzat fins a finals del segle XX. En els darrers anys, aquesta problemàtica social s’ha donat en diversos sectors econòmics; en aquest treball s’analitza el sector bancari. Recentment s’ha començat a donar més importància i s’han plantejat plans d’actuació i solucions. Ha estat necessari analitzar el marc legal d’aplicació, la normativa sindical i els protocols i codis de conducta empresarials per poder arribar a entendre l’afectació i conseqüències del mobbing, i així extreure conclusions i plantejar futures propostes de millora i actuació.
  Matèria: Assetjament psicològic en el lloc de treball
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Lázaro Huguet, Alba
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: El mobbing en el sector bancario y la actuación de los sindicatos Mobbing in the banking sector and trade union action
  Data de la defensa del treball: 2023-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Mobbing, sector bancario, sindicato Mobbing, banking sector, trade union Mobbing, Sector bancari, Sindicat
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El mobbing en el sector bancari i l’actuació dels sindicats
  Director del projecte: Joanpere Foraster, Mar
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Assetjament psicològic en el lloc de treball
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar