Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Plan De Marketing del Restaurante Vill-Rus

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5981
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5981
 • Autors:

  Díaz Alba, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-14
  Resum: El presente trabajo consiste en la elaboración de un plan de marketing para el bar-restaurante Vill-Rus. Para ello, se ha analizado el entorno tanto externa como internamente. También se ha realizado una investigación de mercado mediante una encuesta a los clientes para conocer su opinión acerca del restaurante y detectar áreas a mejorar. En base a esto, se han determinado los objetivos de marketing y se han fijado estrategias específicas para conseguirlos. Por último, se ha diseñado un plan de acción acompañado de un conjunto de indicadores que midan su evolución para valorar la efectividad de su implementación. The present work consists of the elaboration of a marketing plan for the Vill-Rus bar-restaurant. For this, the environment has been analyzed both externally and internally. Market research has also been carried out through a customer survey to find out their opinion about the restaurant and detect areas for improvement. Based on this, the marketing objectives have been determined and specific strategies have been set to achieve them. Finally, an action plan has been designed accompanied by a set of indicators that measure its evolution to assess the effectiveness of its implementation. Aquest treball consisteix a elaborar un pla de màrqueting per al bar-restaurant Vill-Rus. Per fer-ho, s'ha analitzat l'entorn tant externament com internament. També s'ha fet una investigació de mercat mitjançant una enquesta als clients per conèixer la seva opinió sobre el restaurant i detectar àrees a millorar. D'acord amb això, s'han determinat els objectius de màrqueting i s'han fixat estratègies específiques per assolir-los. Finalment, s'ha dissenyat un pla d'acció acompanyat d'un conjunt d'indicadors que mesuren l'evolució per valorar l'efectivitat de la implementació.
  Matèria: Màrqueting
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Díaz Alba, Laura
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Marketing Plan for the Restaurant Vill-Rus Pla De Màrqueting del Restaurant Vill-Rus
  Data de la defensa del treball: 2023-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Plan de marketing, restaurante, servicio Marketing plan, restaurant, service Pla de màrqueting, restaurant, servei
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Plan De Marketing del Restaurante Vill-Rus
  Director del projecte: Pàmies Pallisé, Maria del Mar
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Màrqueting
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar