Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

El concepto del administrador de hecho en el Derecho de sociedades:¿ una cuestión realmente resuelta?

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:599
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG599
 • Autors:

  Weggelaar, André
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-05
  Resum: La finalitat d’aquest estudi és analitzar el concepte d’administrador de fet introduït per la Llei 31/2014, que modifica, entre d’altres, el contingut de l’art. 236 de la Llei 1/2010, de Societats de Capital, afegint tres nous apartats, on destaca l’apartat tercer, al qual es regula la responsabilitat de l’administrador de fet, del que s’ofereix una definició fins al moment inèdita, si bé és cert que la figura de l’administrador de fet no és nova a l’ordenament jurídic espanyol, doncs s’introduí l’any 2003 de la mà de la Llei 26/2003 (la coneguda com Llei de Transparència), malgrat haver estat tractada pels tribunals amb anterioritat, si bé partint de concepcions diverses que han anat evolucionant en el temps. L’objectiu final d’aquest estudi recau en comprendre a l’administrador de fet en base a llur definició ex lege, partint d’un anàlisi doctrinal nacional i comparat mitjançant el qual es pretén delimitar la figura de l’administrador de fet a l’ordenament societari espanyol, des dels precedents històrics en els que l’administrador fàctic es fonamentava en una concepció formalista, fins la consagració de la concepció funcional per part de la jurisprudència primer i de la llei posteriorment. The aim of this paper is to analyse the concept of de facto directorship in Spanish corporate law, as it has been recently defined by the Act 31/2014, which modifies the art. 236 of the Spanish Corporations Act 1/2010. This Act has three new sections: the third one provides both the liability of de facto directors and its concept, which had not been defined in Corporate Law until December 2014, despite being previously foreseen in Act 26/2003, on Transparency. Regardless of the lack of a legal definition, case law tried to offer a concept of it. As a consequence, the final aim of this paper is to treat the de facto director concept from an historical perspective -taking into account Spanish and comparative literaturethrough the study of both formal and material conception, which at last has been recognised in our Law. La finalidad de este estudio es analizar el concepto de administrador de hecho introducido por la Ley 31/2014, que modifica, entre otros, el art. 236 de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital, añadiendo tres nuevos apartados, destacando el apartado tercero, en el que se regula específicamente la responsabilidad en el ámbito societario del administrador de hecho, a la vez que se ofrece una definición hasta ahora inédita en el ordenamiento jurídico societario español, a pesar de que la figura del administrador de hecho no es nueva en la legislación española, pues se introduce en el ordenamiento societario en el año 2003 de la mano de la Ley 26/2003 (la conocida como Ley de Transparencia) aun habiendo sido tratado por los tribunales con anterioridad, si bien partiendo de concepciones diversas que han ido evolucionando con el paso del tiempo. El objetivo último de este estudio recae en comprender al administrador de hecho en base a dicha definición, partiendo de un análisis doctrinal nacional y comparado mediante el cual se pretende delimitar la figura del administrador de hecho en el ordenamiento societario español, partiendo de los precedentes históricos en los que el administrador fáctico se fundamentaba en una concepción formalista, hasta la consagración de la concepción funcional por parte de la jurisprudencia primero y de la ley posteriomente.
  Matèria: Administradors de societats
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Weggelaar, André
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: El concepte de l'administrador de fet en el Dret de Societats: una qüestió finalmente resolta? The concept of de facto director in company law: a question finally resolved? El concepto del administrador de hecho en el Derecho de sociedades:¿ una cuestión realmente resuelta?
  Data de la defensa del treball: 2015-09-01
  Paraules clau: Administració de fet, concepte, dret de societats de facto directorship, concept, corporate law Administración de hecho, concepto, derecho de sociedades
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El concepto del administrador de hecho en el Derecho de sociedades:¿ una cuestión realmente resuelta?
  Director del projecte: Girgado Perandones, Pablo
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Administradors de societats
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar