Treballs Fi de Grau> Psicologia

Comparació de patis d'escoles d'educació lliure i d'escoles d'educació reglada

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6004
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6004
 • Autors:

  Ezquerra Caballero, Andrea
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-17
  Resum: El Treball de Fi de Grau que es presenta a continuació té com a objectiu principal demostrar a petita escala quina és la veritable relació entre una òptima utilització dels patis d'educació infantil i les dues tipologies d'educació; reglada i lliure, també, comprovar quin patró segueixen pel que fa als espais, els materials i la utilització. Per tal de dur a terme aquesta investigació es van realitzar setze entrevistes: vuit a escoles d'educació lliure i vuit a escoles d'educació reglada. Les dades obtingudes es van comparar i es va extreure que: són les escoles d'educació lliure investigades què tenien una major prevalença en els ítems investigats i, per tant, els patis eren més competencials pel que fa als materials, la utilització, els espais i l'aprenentatge dels infants. A més, cal destacar que tenien majors espais naturals, que beneficien el joc, l'aprenentatge i la salut dels infants.
  Matèria: Educació
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Treball social
  Departament: Psicologia
  Estudiant: Ezquerra Caballero, Andrea
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Comparación de patios de escuelas de educación libre i de escuelas de educación reglada Comparison of playgrounds of schools of free education and schools of formal education Comparació de patis d'escoles d'educació lliure i d'escoles d'educació reglada
  Data de la defensa del treball: 2023-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Patios de educación infantil, educación reglada, educación libre, naturalización, competenciales i aprendizajes. Playgrounds for early childhood education, formal education, free education, naturalization, competencies and learning. Patis d’educació infantil, educació reglada, educació lliure, naturalitzats, competencials i aprenentatges.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Comparació de patis d'escoles d'educació lliure i d'escoles d'educació reglada
  Director del projecte: Fortuny, Montserrat
  Ensenyament(s): Educació Infantil
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar