Treballs Fi de Grau> Pedagogia

La mort en el marc de l'educació Infantil

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6006
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6006
 • Autors:

  Coral Vivó, Berta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-17
  Resum: Eltreballtractal'abordatgedelamortenl'àmbitdelasegonaetapad'educacióInfantil,dels3als6anys,ambl'objectiudemillorarlacomprensióinormalitzaciódelatemàticaapartirdelacreaciód’unanarrativailasevalecturaal’aula.Entrenenjocmoltsàmbits,comelconceptedemortdesd'unaperspectivaeducativa,lacomprensiódelamortperpartdelsinfants,l'expressiódelssentimentsqueprodueixlamort,laformaciódelsilesdocents,entred’altres.Tambés'exploral'úsdels contes com a eina per fer front a la mort i el dol.
  Matèria: Educació
  Idioma: cat
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Coral Vivó, Berta
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: La mort en el marc de l'educació Infantil Death in the context of early childhood education La muerte en el marco de la educación Infantil
  Data de la defensa del treball: 2023-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Infants i mort, dol en els infants, narració de contes Children and death, mourning in children, storytelling Niños/as y muerte, duelo en los/as niños/as, narracion de cuentos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La mort en el marc de l'educació Infantil
  Director del projecte: Balanyà Rebollo, Judith
  Ensenyament(s): Educació Infantil
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar