Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Effects of intermittent fasting regimens combined with different diets in diet-induced obese mice

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6010
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6010
 • Autors:

  Salmerón Pelado, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-17
  Resum: Les dietes restringides en calories (CR) i els règims de dejuni intermitent (IF) poden reduir l'obesitat, però els efectes beneficiosos de l'IF en ratolins obesos induïts per la dieta encara no estan clars. Aquí, es planteja la hipòtesi que els efectes de l'IF poden ser diferents depenen del règim d'IF i del tipus de dieta amb què es combinen. Segons els nostres resultats, els règims d'IF tenen beneficis metabòlics similars a la dieta CR contínua, fins i tot en presència d'un esquema de dieta alta en greixos. A més, pràcticament no hi ha diferències entre la combinació de CR amb IF i un règim de CR continu o entre els diferents tipus d'esquemes d'IF Caloric restricted (CR) diets and intermittent fasting (IF) regimens can reduce obesity, but the beneficial effects of IF in diet-induced obese mice are still unclear. Here, we hypothesize that effects of IF may be different depend on the IF regimen and the type of diet with which are combined. According to our results, IF regimens have similar metabolic benefits to the continuous CR diet, even in the presence of a high-fat diet scheme. Moreover, there are practically no differences between the combination of CR with IF and a continuous CR regimen or between the different types of IF schemes
  Matèria: Dejuni intermitent
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Salmerón Pelado, Laura
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Efectes dels règims de dejuni intermitent combinats amb diferents dietes en ratolins amb obesitat induïda per la dieta Effects of intermittent fasting regimens combined with different diets in diet-induced obese mice Efectos de los regímenes de ayuno intermitente combinados con diferentes dietas en ratones con obesidad inducida por la dieta
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: obesitat, dieta alta en greixos, restricció calòrica, dejuni intermitent, teixit adipós blanc, inflamació, leptina, SUCNR1, ratolins amb obesitat induida per la dieta obesity, high fat diet, caloric restriction, intermittent fasting, white adipose tissue, inflammation, leptin, SUCNR1, diet-induced obese mice obesidad, dieta alta en grasas, restricción calórica, ayuno intermitente, tejido adiposo blanco, inflamación, leptina, SUCNR1, ratones con obesidad inducida por la dieta
  Confidencialitat: Si
  Títol en la llengua original: Effects of intermittent fasting regimens combined with different diets in diet-induced obese mice
  Director del projecte: Serena Perelló, Carolina
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Dejuni intermitent
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar