Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Search for compounds with anti-melanogenesis activity from natural sources

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6013
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6013
 • Autors:

  Solé Vallés, Paula
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-17
  Resum: Melanogenesis is the complex multistep process of melanin synthesis that takes place in melanocytes. Although melanin has important functions in the human body, an abnormal accumulation causes hyperpigmentation skin disorders, and it is correlated with a higher risk of melanoma and neurodegenerative diseases. This study aimed to perform a screening of natural compounds with potential anti-melanogenesis activity. 4 compounds were tested using a tyrosinase inhibition assay and a quantification of melanin on B16F10 cells. The mechanism of action was evaluated by Western Blot. One of the 4 compounds displayed promising results on all the assays performed. La melanogènesi és el complex procés de síntesi de melanina en diversos passos que té lloc als melanòcits. Tot i que la melanina té funcions importants en el cos humà, una acumulació anormal provoca trastorns de la hiperpigmentació de la pell i es correlaciona amb un major risc de melanoma i malalties neurodegeneratives. Aquest estudi pretenia realitzar un cribratge de compostos naturals amb potencial activitat anti-melanogènesi. Es van provar 4 compostos mitjançant un assaig d'inhibició de la tirosinasa i una quantificació de melanina en cèl·lules B16F10. El mecanisme d'acció es va avaluar mitjançant Western Blot. Un dels 4 compostos va mostrar resultats prometedors en tots els assajos realitzats
  Matèria: Melanoma
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Solé Vallés, Paula
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Búsqueda de compuestos con actividad anti-melanogénesis a partir de fuentes naturales Search for compounds with anti-melanogenesis activity from natural sources Cerca de compostos amb activitat anti-melanogènesi a partir de fonts naturals
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: compuestos naturales, melanogénesis, tirosinasa. melanogenesis, natural compounds, tyrosinase. compostos naturals, melanogènesi, tirosinasa.
  Confidencialitat: Si
  Títol en la llengua original: Search for compounds with anti-melanogenesis activity from natural sources
  Director del projecte: Calvo Manso, Enrique
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Melanoma
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar