Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Tradicions catalanes al segon cicle d'educació infantil

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6014
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6014
 • Autors:

  Aguilar Giménez, Marina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-17
  Resum: En el meu treball de fi de grau es realitza una recerca sobre les tradicions catalanes en el segon cicle d’educació infantil, amb l’objectiu principal d’identificar quines són les estratègies motivacionals més efectives al treballar les tradicions catalanes. Tanmateix, n’he extret quatre objectius específics, com són, determinar quines són les tradicions més treballades fonamentalment; cercar les metodologies més emprades; comparar diferents eines i estratègies motivacionals per involucrar als infants i conèixer la seva projecció de futur. Per aconseguir els objectius marcats he realitzat diferents entrevistes a mestres d’educació infantil, gràcies a aquest instrument de recollida de dades he arribat a uns resultats i unes conclusions.
  Matèria: Educació
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències de l'educació
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Aguilar Giménez, Marina
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Tradicions catalanes al segon cicle d'educació infantil Catalan traditions in the second cycle of child education Tradiciones catalanas en el segundo ciclo de educación infantil
  Data de la defensa del treball: 2023-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Tradicions catalanes, estratègies motivacionals, infantil Catalan traditions, motivacional strategies, children Tradiciones catalanas, estrategias motivacionales, infantil
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Tradicions catalanes al segon cicle d'educació infantil
  Director del projecte: Ramírez Merlos, Ricard
  Ensenyament(s): Educació Infantil
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de l'educació
  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar