Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

The effects of the succinate-SUCNR1 axis in foam cells in the context of atherosclerosis

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6015
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6015
 • Autors:

  Alonso Bastida, Nerea
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-21
  Resum: Atherosclerosis (AS) is an inflammatory disease characterized by lipid deposition. Succinate is a metabolite that acts as a signalling molecule through its receptor SUCNR1, and is increased in inflammatory diseases. Succinate-SUCNR1 axis is important for the regulation of the inflammatory response, however, whether succinate-SUCNR1 signalling plays a key role in AS, is still unknown. Since succinate is elevated in cardiometabolic diseases, we hypothesize that succinate-SUCNR1 axis is implied in foam cell formation. We aim to evaluate the succinate-SUCNR1 axis as regulator of foam cell formation, and to assess the utility of succinate as a biomarker in the context of AS. L'aterosclerosi (SA) és una malaltia inflamatòria caracteritzada per la deposició de lípids. El succinat és un metabòlit que actua com a molècula de senyalització a través del seu receptor SUCNR1, i s'incrementa en malalties inflamatòries. L'eix succinat-SUCNR1 és important per a la regulació de la resposta inflamatòria, però encara es desconeix si la senyalització succinat-SUCNR1 té un paper clau en l'AS. Com que el succinat està elevat en les malalties cardiometabòliques, suposem que l'eix succinat-SUCNR1 està implicat en la formació de cèl·lules d'escuma. El nostre objectiu és avaluar l'eix succinat-SUCNR1 com a regulador de la formació de cèl·lules d'escuma i avaluar la utilitat del succinat com a biomarcador en el context de l'AS
  Matèria: Aterosclerosi
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Alonso Bastida, Nerea
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Efectes de l'eix succinat-SUCNR1 en les cèl-lules espumosas en el context d'aterosclerosi The effects of the succinate-SUCNR1 axis in foam cells in the context of atherosclerosis Efectos del eje succinato-SUCNR1 en las células espumosas en el contexto de aterosclerosis
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: SUCNR1, succinat, aterosclerosi, macròfags, cèl-lules espumosas SUCNR1, succinate, atherosclerosis, macrophages, foam cells SUCNR1, succinato, aterosclerosis, macrófagos, células espumosas
  Confidencialitat: Si
  Títol en la llengua original: The effects of the succinate-SUCNR1 axis in foam cells in the context of atherosclerosis
  Director del projecte: Cedó Giné, Lídia
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Aterosclerosi
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar