Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Effects of probiotic strains on the regulatory mechanisms of inflammation in poultry

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6018
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6018
 • Autors:

  Lores Urquizu, Mònica
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-17
  Resum: L'ús excessiu d'antibiòtics en la producció animal és una de les fonts més importants de bacteris resistents a múltiples fàrmacs que esdevenen un risc enorme per a la salut pública. La reducció de l'ús d'antibiòtics és essencial, però cal més investigació per trobar alternatives amb un mode d'acció similar. Els probiòtics es consideren alternatives prometedores a causa de la seva immunomodulació i capacitats antimicrobianes que milloren l'eficiència i la salut animal. En aquest sentit, aquest estudi es va centrar en l'anàlisi dels efectes beneficiosos de 3 soques probiòtiques seleccionades sobre el rendiment i els paràmetres immunològics de les aus de corral quan es veuen desafiats amb una dieta proinflamatòria The overuse of antibiotics in animal production is one of the most important sources of multidrug resistant bacteria becoming an enormous risk for the public health. The reduction of antibiotics use is essential, but more research is needed to find alternatives with a similar mode of action. Probiotics are considered promising alternatives due to their immunomodulation and antimicrobial capacities improving the efficiency and animal health. In this regard, this study was focuses on the analysis of beneficial effects of 3 selected probiotic strains on the performance and immune parameters of poultry when they are challenged with a proinflammatory diet
  Matèria: Probiòtics
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Lores Urquizu, Mònica
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Efectes de soques probiòtiques sobre els mecanismes reguladors de la inflamació en aus de corral Effects of probiotic strains on the regulatory mechanisms of inflammation in poultry Efectos de cepas probióticas sobre los mecanismos reguladores de la inflamación en aves de corral
  Data de la defensa del treball: 2022-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: immunomodulació, aus de corral, probiòtics immunomodulation, poultry, probiotics inmunomodulación, aves de corral, probióticos
  Confidencialitat: Si
  Títol en la llengua original: Effects of probiotic strains on the regulatory mechanisms of inflammation in poultry
  Director del projecte: Rodríguez Gallego, Esther; Tarradas Font , Joan
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Probiòtics
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar