Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Design of enzymatic hydrolysis processes to obtain new bioactive peptides from natural sources

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6021
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6021
 • Autors:

  López García, Mónica
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-17
  Resum: Actualment, és important trobar alternatives per a la transformació de subproductes en productes de valor afegit. Es va realitzar una avaluació de la hidròlisi enzimàtica per desenvolupar un producte d'origen natural que millori el gust salat. El procés d'hidròlisi enzimàtica es va optimitzar utilitzant diferents matrius i catepsina D. Les mostres es van caracteritzar per UHPLC-QqQ i HLPC-SEC. Els millors resultats es van obtenir utilitzant fetge de pollastre – catepsina D. A més, es va purificar un hidrolitzat de caseïna, fraccionat per HPLC semipreparativa i es va realitzar la seva activitat ACEi i seqüenciació per UHPLC-QqQ. Els resultats de la seqüenciació de F3 i F5 poden coincidir amb un o més pèptids obtinguts mitjançant una predicció d'una eina bioinformàtica Currently, it is important to find alternatives for the transformation of by-products into value-added products. Evaluation of enzymatic hydrolysis was carried out to develop a natural origin product that enhances salty taste. Enzymatic hydrolysis process was optimized by using different matrices and cathepsin D. Samples were characterized by UHPLC-QqQ and HLPC-SEC. Best results were obtained by using chicken liver – cathepsin D. Besides that, a casein hydrolysate was purified, fractionated by semipreparative HPLC and its ACEi activity and sequencing by UHPLC-QqQ were performed. Sequencing results of F3 and F5 can match one or more peptides obtained by a bioinformatics tool prediction
  Matèria: Bioinformàtica
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: López García, Mónica
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Disseny de processos d'hidròlisi enzimàtica per obtenir nous pèptids bioactius a partir de fonts naturals Design of enzymatic hydrolysis processes to obtain new bioactive peptides from natural sources Diseño de procesos de hidrólisis enzimática para la obtención de nuevos péptidos bioactivos a partir de fuentes naturales
  Data de la defensa del treball: 2022-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: pèptids, hipertensió, hidròlisi enzimàtica, eines bioinformàtiques peptides, hypertension, enzymatic hydrolysis, bioinformatics tools péptidos, hipertensión, hidrólisis enzimática, herramientas bioinformáticas
  Confidencialitat: Si
  Títol en la llengua original: Design of enzymatic hydrolysis processes to obtain new bioactive peptides from natural sources
  Director del projecte: Alcaide Hidalgo, Juan María
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioinformàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar