Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Potential of meat by-products hydrolysates to exert antihypertensive effects: ACE inhibitory activity and gut microbiota modulation.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6033
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6033
 • Autors:

  Valls Verdoy, Anna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-17
  Resum: L'objectiu d'aquest estudi era obtenir hidrolitzats a partir de subproductes carnis per estudiar el seu potencial per exercir l'activitat d'inhibició de l'enzim convertidor d'angiotensina (ACEi) i modular la microbiota. La matèria primera es va processar i caracteritzar. A partir d'això, es van obtenir diversos hidrolitzats enzimàtics en diferents condicions. Es van determinar els efectes de les condicions d'hidròlisi sobre l'activitat de l'ACEi. Posteriorment, es van realitzar fermentacions fecals per lots in vitro i es van quantificar els canvis en la població bacteriana rellevant mitjançant la reacció en cadena de la polimerasa quantitativa. Es va observar l'activitat de l'ACEi i el potencial de modulació de la microbiota. The aim of this study was to obtain hydrolysates from meat by-products to study their potential to exert angiotensin converting enzyme inhibition (ACEi) activity and modulate the microbiota. The raw material was processed and characterized. From this, several enzyme hydrolysates were obtained under different conditions. The effects of hydrolysis conditions on ACEi activity were determined. Subsequently, in vitro batch fecal fermentations were performed, and changes in relevant bacterial population were quantified through quantitative Polymerase Chain Reaction. ACEi activity and microbiota modulating potential was observed.
  Matèria: Hipertensió
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la información y comunicación
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Valls Verdoy, Anna
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Potencial dels subproductes de carn en presentar efectes antihipertensos: activitat inhibitòria de l'ECA i modulació de la microbiota intestinal. Potential of meat by-products hydrolysates to exert antihypertensive effects: ACE inhibitory activity and gut microbiota modulation. Potencial de los subproductos de carne en presentar efectos antihipertensos: actividad inhibidora de la ECA y modulación de la microbiota intestinal.
  Data de la defensa del treball: 2022-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: hidrolitzats, hipertensió, microbiota intestinal hydrolysates, hypertension, gut microbiota hidrolizados, hipertensión, microbiota intestinal
  Confidencialitat: Si
  Títol en la llengua original: Potential of meat by-products hydrolysates to exert antihypertensive effects: ACE inhibitory activity and gut microbiota modulation.
  Director del projecte: Torres Fuentes, Cristina; Bravo Vázquez, Francisca I.
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la información y comunicación
  Hipertensió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar