Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Study of Fn14 expression in semen cellular residue of prostate cancer patients

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6034
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6034
 • Autors:

  Soria Márquez, Andrea
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-17
  Resum: Objectiu: avaluar la capacitat de diferenciar la PCa agressiva de la indolent mitjançant l'expressió d'ARNm del gen Fn14 obtinguda a partir del sediment de cèl·lules de semen de pacients amb PCa (N = 48) i 19 pacients control sans. Resultats: els nivells sèrics de PSA i els nivells d'ARNm de Fn14 al sediment de cèl·lules seminals van ser significativament més alts en pacients d'alt risc que en pacients de baix risc. La corba ROC i l'anàlisi de regressió logística van mostrar que el panell de biomarcadors compost per PSA i Fn14/TGM4 va permetre distingir l'agressivitat de PCa. Conclusions: el panell de biomarcadors no invasius format per nivells sèrics de PSA i nivells d'ARNm de Fn14/TGM4 en el sediment de cèl·lules seminals es podria utilitzar per pronosticar l'agressivitat de PCa. Objective: To evaluate the ability to differentiate aggressive from indolent PCa using Fn14 gene mRNA expression obtained from the semen cell sediment of PCa patients (N=48) and 19 healthy control patients. Results: Serum PSA levels and Fn14 mRNA levels in seminal cell sediment were significantly higher in high-risk patients than in low-risk patients. ROC curve and logistic regression analysis showed that the biomarker panel composed of PSA and Fn14/TGM4 allowed distinguishing the aggressiveness of PCa. Conclusions: The non-invasive biomarker panel composed of serum PSA levels and Fn14/TGM4 mRNA levels in seminal cell sediment could be used to PCa aggressiveness prognose.
  Matèria: Càncer
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Soria Márquez, Andrea
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Estudi de l'expressió de Fn14 en residu cel·lular de semen de pacients amb càncer de pròstata Study of Fn14 expression in semen cellular residue of prostate cancer patients Estudio de la expresión de Fn14 en residuo celular de semen de pacientes con cáncer de próstata
  Data de la defensa del treball: 2022-06
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: càncer de pròstata, sediment cel·lular de semen, Fn14 prostate cancer, semen cellular sediment, Fn14 cáncer de próstata, sedimento celular de semen, Fn14
  Confidencialitat: Si
  Títol en la llengua original: Study of Fn14 expression in semen cellular residue of prostate cancer patients
  Director del projecte: Guaita Esteruelas, Sandra; Rodríguez Chacón, Matilde
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Càncer
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar