Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

El Cuidado. Un acercamiento necesario a la equidad

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:604
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG604
 • Autors:

  Vilallonga Carcolé, Pol Ricard de
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-03-04
  Resum: En aquest treball podem apreciar l'evolució històrica de la figura femenina entorn a la cura, per analitzar quin és el perfil actual del cuidador principal i poder explicar quins són les intrínseques raons per les quals la dona segueix desenvolupant aquest rol. Per tant també s'analitza quin és el paper de l'home, la seva implicació en aquesta responsabilitat i com aquesta ha anat evolucionant en els últims anys. Una vegada analitzada la diferenciació entre rols i gèneres, procedim a veure què repercussions té aquest repartiment desigual de responsabilitat enfront de la cura no solament per als principals agents implicats com la família, l'Estat o el mercat, sinó també per a aquells països que ens proporcionen part del capital humà necessari per a l'actual sistema de la cura. Finalment, hem destacat un conjunt de propostes constructives que contribuiran al desenvolupament dels valors, els llaços i les estructures necessàries per a un sistema de la cura més eficaç i equitatiu. Aquest nou sistema haurà de superar l'important estancament caracteritzat per una forta divisió sexual del treball, perpetrada per una educació paternalista i obsoleta que no fa sinó dificultar la progressió de nous horitzons socials. This paper examines the historical evolution of women’s role in care responsibilities in order to analyse the profile of this main caretaker and explain the intrinsic reasons for which women still carry out this role. Consequently, this paper also analyses men’s role is in this situation, their implication in caring activities and how this role has been evolving during the last few years. Once the difference between roles and genders has been analysed, the paper delves into the repercussions of this unequal share in care responsibilities not only for the main actors concerned, such as the family, the government or the market, but also the repercussions for those countries where a great part of the necessary human resources for the current system come from. Finally, a series of constructive proposals have been highlighted. This proposes are meant to contribute to the development of the values, relations and structures required for a more efficient and equitable care system. This new system may overcome the important stagnation characterised by a significant genderbased division of labour and perpetuated by a paternalist and obsolete education which can only hinder the progression towards new social horizons. En este trabajo podemos apreciar la evolución histórica de la figura femenina entorno al cuidado, para analizar cuál es el perfil actual del cuidador principal y poder explicar cuáles son las intrínsecas razones por las que la mujer sigue desarrollando este rol. Por consiguiente también se analiza cuál es el papel del hombre, su implicación en esta responsabilidad y cómo esta ha ido evolucionando en los últimos años. Una vez analizada la diferenciación entre roles y géneros, procedemos a ver qué repercusiones tiene este reparto desigual de responsabilidad frente al cuidado no solo para los principales agentes implicados como la familia, el Estado o el mercado, sino también para aquellos países que nos proporcionan parte del capital humano necesario para el actual sistema del cuidado. Por último, hemos destacado un conjunto de propuestas constructivas que contribuirán al desarrollo de los valores, los lazos y las estructuras necesarias para un sistema del cuidado más eficaz y equitativo. Este nuevo sistema deberá superar el importante estancamiento caracterizado por una fuerte división sexual del trabajo, perpetrada por una educación paternalista y obsoleta que no hace sino dificultar la progresión de nuevos horizontes sociales.
  Matèria: Cuidadors
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Vilallonga Carcolé, Pol Ricard de
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: La Cura. Un apropament necesari a la equitat The cure. A necessary approach to equity El Cuidado. Un acercamiento necesario a la equidad
  Data de la defensa del treball: 2016-02-02
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Dependència, autonomia, cura, cuidador ,equitat Dependence, autonomy, care, equity Dependencia, autonomia, cuidado, cuidador ,equidad
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El Cuidado. Un acercamiento necesario a la equidad
  Director del projecte: Ramona Torrens Bonet
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Cuidadors
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar