Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Plan de Empresa: Zero Stress Weddings SL

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6090
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6090
 • Autors:

  Garcia Carmona, Martí
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-21
  Resum: En aquest projecte es proposa la creació d'una empresa dedicada a l'organització de casaments i, tenint en compte la situació del mercat actual, se n'estudia la viabilitat economicofinancera, en cas de dur-se a terme la inversió. A la feina es descriu breument el servei, les necessitats que busca cobrir i el seu àmbit d'actuació, a més es fa una anàlisi externa i interna de la situació de l'empresa. D'altra banda, es descriu el pla estratègic, el pla de màrqueting, el pla de personal, l'estructura legal i, finalment, el pla econòmic financer. In this project the creation of a company dedicated to the organization of weddings is proposed and, taking into account the current market situation, the economic-financial viability of this is studied, in case of carrying out the investment. The work briefly describes the service, the needs it seeks to cover and its scope of action, as well as an external and internal analysis of the company's situation. On the other hand, the strategic plan, the marketing plan, the personnel plan, the legal structure and finally the financial economic plan are described. En este proyecto se propone la creación de una empresa dedicada a la organización de bodas y, teniendo en cuenta la situación del mercado actual, se estudia la viabilidad económico-financiera de esta, en caso de llevarse a cabo la inversión. En el trabajo se describe brevemente el servicio, las necesidades que busca cubrir y su ámbito de actuación, además se realiza un análisis externo e interno de la situación de la empresa. Por otro lado, se describe el plan estratégico, el plan de marketing, el plan de personal , la estructura legal y por último el plan económico financiero.
  Matèria: Empreses--Creació
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Garcia Carmona, Martí
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Pla d'empresa: Zero Stress Weddings SL Business Plan: Zero Stress Weddings SL
  Data de la defensa del treball: 2023-06-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Casaments, empresa, viabilitat Weddings, company, feasibility Bodas, empresa, viabilidad
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Plan de Empresa: Zero Stress Weddings SL
  Director del projecte: Niñerola Montserrat, Àngels
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Empreses--Creació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar