Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Comparative analysis of different risk stratification models for smoldering multiple myeloma applied to patients at the Joan XXIII Hospital in Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6102
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6102
 • Autors:

  Rodríguez Raya, Alba Soledad
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-24
  Resum: El mieloma múltiple ardent és un precursor clínic del mieloma múltiple. Els experts han suggerit un tractament per a aquells pacients amb una probabilitat de progressió > 50%. Ens proposem avaluar i comparar models d'estratificació del risc en pacients de l'Hospital Universitari Joan XXIII i analitzar-ne la progressió. Es va utilitzar una cohort de 42 pacients del 2017 al 2022. Els models que inclouen la citogenètica van aconseguir una classificació més homogènia, sent el model IMWG el més sensible, específic i precís. Es necessita molta més investigació per unificar la definició i la gestió clínica dels pacients amb SMM Smoldering multiple myeloma is a clinical precursor to multiple myeloma. Experts have suggested treatment for those patients with a probability of progression >50%. We propose to evaluate and compare risk stratification models in patients at Joan XXIII University Hospital, and to analyse their progression. A cohort of 42 patients from 2017 to 2022 was used. Models including cytogenetics achieved a more homogeneous classification, with the IMWG model being the most sensitive, specific and accurate. Much more research is needed to unify the definition and clinical management of SMM patients.
  Matèria: Mieloma múltiple
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Rodríguez Raya, Alba Soledad
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi comparativa dels diferents models d'estratificació del risc del mieloma múltiple quiescent aplicats als pacients de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona Comparative analysis of different risk stratification models for smoldering multiple myeloma applied to patients at the Joan XXIII Hospital in Tarragona Análisis comparativo de los diferentes modelos de estratificación del riesgo del mieloma múltiple quiescente aplicados a los pacientes del Hospital Joan XXIII de Tarragona
  Data de la defensa del treball: 2022-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: mieloma múltiple quiescent, model estratificació del risc, tractament smoldering multiple myeloma, risk stratification model, treatment mieloma múltiple quiescente, modelo estratificación del riesgo, tratamiento
  Confidencialitat: Si
  Títol en la llengua original: Comparative analysis of different risk stratification models for smoldering multiple myeloma applied to patients at the Joan XXIII Hospital in Tarragona
  Director del projecte: 39906569M
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Mieloma múltiple
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar