Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Extracellular vesicles as a brain mechanism of intercellular and interregional communication altered in schizophrenia

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6108
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6108
 • Autors:

  Onoiu, Alina Iuliana
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-24
  Resum: The brain communication systems are disrupted in schizophrenia and the molecular basis for these alterations have not been yet established. In this work, we employed state-of-the-art neuroproteomics and systems biology approach to characterize the proteome composition(s) of brain extracellular vesicles (EVs), as key mediators of intercellular communication, between three specific brain regions: the prefrontal cortex, the caudate and the hippocampus. Post-mortem brain tissues of patients with schizophrenia were profiled (n=30). The results revealed depictive proteome regulation changes in the hippocampus. Moreover, some of the proteins identified were revealed as associated to a disrupted EVs-mediated interregional brain communication system in psychotic brains. Els sistemes de comunicació cerebrals estan alterats en l'esquizofrènia i encara no s'han establert les bases moleculars d'aquestes alteracions. En aquest treball, hem utilitzat un enfocament de neuroproteòmica i biologia de sistemes d'última generació per caracteritzar la(s) composició(s) de proteoma de les vesícules extracel·lulars del cervell (EV), com a mediadors clau de la comunicació intercel·lular, entre tres regions cerebrals específiques: l'escorça prefrontal, el caudat i l'hipocamp. Es van perfilar els teixits cerebrals post mortem de pacients amb esquizofrènia (n = 30). Els resultats van revelar canvis representatius de regulació del proteoma a l'hipocamp. A més, es va revelar que algunes de les proteïnes identificades s'associaven a un sistema de comunicació cerebral interregional interregional mediat per EVs en cervells psicòtics
  Matèria: Esquizofrènia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Onoiu, Alina Iuliana
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Vesículas extracelulares como mecanismo de comunicación cerebral a nivel interregional e intercelular alterado en esquizofrenia Extracellular vesicles as a brain mechanism of intercellular and interregional communication altered in schizophrenia Vesícules extracel·lulars com a mecanisme de communicació cerebral a nivell interregional i intercel·lular alterat en esquizofrenia
  Data de la defensa del treball: 2022-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Confidencialitat: Si
  Títol en la llengua original: Extracellular vesicles as a brain mechanism of intercellular and interregional communication altered in schizophrenia
  Director del projecte: Mas Capdevila, Anna
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Esquizofrènia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar