Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Study of cell adhesion in dyskerin silencing

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6110
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6110
 • Autors:

  González Rodríguez, Mirando
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-24
  Resum: Cell adhesion is essential for cell communication and control, as well as tissue formation and maintenance. The behavior and function of cells can be influenced and controlled by mechanical interactions between a cell and the ECM, interactions known as focal adhesions. Dyskerin is a protein whose overexpression has been related to spontaneous onset of cancer and whose deficiency is associated with a disorder, dyskeratosis congenita, and cytoskeleton remodeling. To further study the effects of dyskerin in cell adhesion, DKC1 (the gene that codes for dyskerin) was silenced in cells. Immunofluorescence analysis revealed that dyskerin deficiency results in alteration of FAs. L'adhesió cel·lular és essencial per a la comunicació i el control cel·lular, així com per a la formació i manteniment dels teixits. El comportament i la funció de les cèl·lules es poden influir i controlar per interaccions mecàniques entre una cèl·lula i l'ECM, interaccions conegudes com adhesions focals. La discerina és una proteïna la sobreexpressió de la qual s'ha relacionat amb l'aparició espontània del càncer i la deficiència de la qual està associada a un trastorn, discèratosi congènita i remodelació del citoesquelet. Per estudiar més els efectes de la discerina en l'adhesió cel·lular, es va silenciar DKC1 (el gen que codifica la discerina) a les cèl·lules. L'anàlisi d'immunofluorescència va revelar que la deficiència de discerina provoca una alteració dels FA
  Matèria: Càncer
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: González Rodríguez, Mirando
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Estudio de la adhesión celular en el silenciamiento de la disquerina Study of cell adhesion in dyskerin silencing Estudi de l'adhesió celular en el silenciament de la disquerina
  Data de la defensa del treball: 2022-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: disquerina, adhesiones focales, DKC1 dyskerin, focal adhesions, DKC1 disquerina, adhesions focals, DKC1
  Confidencialitat: Si
  Títol en la llengua original: Study of cell adhesion in dyskerin silencing
  Director del projecte: Suárez Recio, Manuel; Turano, Mimmo
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Càncer
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar