Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Evaluation of alteration in the expression of reactive astrocyte genes and diet-related genes due to stress and inulin prebiotic treatments in aged mice

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6118
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6118
 • Autors:

  Borràs Bisa, Júlia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-24
  Resum: Els astròcits responen a factors neuroinflamatoris, com l'envelliment i l'estrès, mitjançant l'astrogliosi reactiva, un procés en el qual s'altera l'expressió gènica. La inulina actua com un prebiòtic i pot alterar el comportament social actuant sobre l'eix microbioma intestinal-cervell. Aquest projecte actual es va centrar en l'impacte de l'estrès en l'expressió de gens reactius relacionats amb astròcits i un gen relacionat amb la dieta, i el potencial de la inulina per modular les alteracions de l'expressió gènica causades per l'estrès en ratolins d'edat avançada. Els resultats van suggerir que només en alguns casos específics l'expressió gènica es va veure alterada per l'estrès i la suplementació amb inulina. Suggerim que l'envelliment emmascara l'efecte de l'estrès Astrocytes respond to neuroinflammatory factors, such as aging and stress, through reactive astrogliosis, a process in which gene expression is altered. Inulin acts as a prebiotic and can alter social behaviour acting on gut microbiome-brain axis. This current project focused on the impact of stress on the expression of reactive astrocyte-related genes and a diet-related gene, and the potential of inulin to modulate gene expression alterations caused by stress in male aged mice. Results suggested that just in some specific cases gene expression was altered by stress and inulin supplementation. We suggest that aging mask stress effect
  Matèria: Astròcits
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Borràs Bisa, Júlia
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Avaluació de l'alteració de l'expressió de gens relacionats amb els astròcits reactius i la dieta degut al tractament d'estrès i del prebiòtic inulina en ratolins vells. Evaluation of alteration in the expression of reactive astrocyte genes and diet-related genes due to stress and inulin prebiotic treatments in aged mice Evaluación de la alteración en la expresión de genes relacionados con los astrocitos reactivos y la dieta debido al tratamiento de estrés y del prebiótico inulina en ratones viejos
  Data de la defensa del treball: 2021-09-08
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: astròcits reactius, inulina, expressió gènica reactive astrocytes, inulin, gene expression astrocitos reactivos, inulina, expresión génica
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Evaluation of alteration in the expression of reactive astrocyte genes and diet-related genes due to stress and inulin prebiotic treatments in aged mice
  Director del projecte: Suárez Recio, Manuel
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Astròcits
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar