Treballs Fi de Grau> Economia

Valoració econòmica del treball domèstic no remunerat realitzat per les dones a Catalunya i representació en el PIB

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6142
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6142
 • Autors:

  Cruz Tello, Xana
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-25
  Resum: L'objectiu principal d'aquest treball és donar valor al treball domèstic de la llar no remunerat realitzat per les dones a Catalunya a través de la implementació salarial i el càlcul de la seva representació en el PIB. Per portar a terme aquest objectiu hem recopilat dades a través d’una exhaustiva investigació sobre les activitats de la llar i la quantitat de temps que es dedica al treball domèstic realitzat per les dones i hem proposat una remuneració el més realista possible. També hem portat a terme una metodologia per calcular la inclusió en el PIB dels treballs domèstics no remunerats. The main objective of this work is to give value to the unpaid household work performed by women in Catalonia through the implementation of wages and the calculation of its representation in the GDP. To achieve this goal, we have collected data through extensive research on household activities and the amount of time spent on domestic work performed by women and have proposed a remuneration that is as realistic as possible. We have also carried out a methodology to calculate the inclusion in the GDP of unpaid domestic work. El objetivo principal de este trabajo es dar valor al trabajo doméstico del hogar no remunerado realizado por las mujeres en Cataluña a través de la implementación salarial y el cálculo de su representación en el PIB. Para llevar a cabo este objetivo, hemos recopilado datos a través de una exhaustiva investigación sobre las actividades del hogar y la cantidad de tiempo que se dedica al trabajo doméstico realizado por las mujeres y hemos propuesto una remuneración lo más realista posible. También hemos realizado una metodología para calcular la inclusión en el PIB de los trabajos domésticos no remunerados.
  Matèria: Producte interior brut
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Cruz Tello, Xana
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Economic valuation of unpaid domestic work carried out by women in Catalonia and representation in GDP Valoración económica del trabajo doméstico no remunerado realizado por las mujeres en Catalunya y representación en el PIB
  Data de la defensa del treball: 2023-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Treball domèstic no remunerat, Enquesta de l'ús del temps, PIB Unpaid domestic work, Time use survey, GDP Trabajo doméstico no remunerado, Encuesta del uso del tiempo, PIB
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Valoració econòmica del treball domèstic no remunerat realitzat per les dones a Catalunya i representació en el PIB
  Director del projecte: Quesada Arana, Antonio
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Producte interior brut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar