Treballs Fi de Grau> Dret Públic

DISCRIMINACCIÓ PER RAÓ DE RAÇA

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:631
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG631
 • Autors:

  Girol Jasanada, Joan
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-04-20
  Resum: Aquest Treball de Fi de Grau (TFG) vol ser un estudi sobre la discriminació establerta a l’article 14 de la Constitució Espanyola dins de les relacions laborals. S’aprofundeix en la normativa i doctrina existent relacionada en la matèria i posteriorment s’analitza una sèrie de sentències per finalitzar-ho amb les conclusions personals sobre la matèria treballada. This final project, (TFG) is an explanation of the existing relationship of discrimination laid down in article 14 of the spanish constitution in the context of labor relations. In this project, a study of the existing rules and doctrine related to the subject is made and then a series of sentences will be analyzed, in order to complete this work with personal conclusions drawn on the material worked. Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) pretende ser un estudio sobre la discriminación establecida en el artículo 14 de la Constitución Española dentro del contexto de las relaciones laborales. Se profundiza en un estudio sobre la normativa y doctrina existente relacionada con la materia y posteriormente se analizará una serie de sentencias, para así finalizar dicho trabajo con las conclusiones personales que se extraigan sobre la materia trabajada.
  Matèria: Discriminació en el treball-Espanya
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Girol Jasanada, Joan
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: DISCRIMINACCIÓ PER RAÓ DE RAÇA, NAIXEMENT I RELIGIÓ EN LES REACIONS LABORALS Discrimination on grounds of race, religion birth and Labor Relations Discriminación por razón de raza, nacimiento y religión en las Relaciones Laborales
  Data de la defensa del treball: 2014-06-03
  Paraules clau: Constitució Espanyola, igualtat, religió Spanish Constitution, equality, religion Constitución Española, igualdad, religión
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: DISCRIMINACCIÓ PER RAÓ DE RAÇA, NAIXEMENT I RELIGIÓ EN LES REACIONS LABORALS
  Director del projecte: Carreras Casanovas, Antoni
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Discriminació en el treball-Espanya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar