Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Pla de màrqueting digital de Greencut

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6330
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6330
 • Autors:

  Solanes Balta, Berta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-09-07
  Resum: Aquest estudi té com a objectiu la creació d'un pla de màrqueting de Greencut, que pugui ser usat de manera real i que serveixi per a poder seguir una estratègia útil per a l'empresa. Aquesta marca és especialista en maquinària de jardí i bricolatge i només opera en el món de l'e-commerce. Per a poder executar aquest pla de màrqueting, primer s'ha desenvolupat una etapa més teoria per a entendre que és exactament un pla de màrqueting i com s'ha adaptat en el món en línia. D'altra banda, s'ha analitzat la situació actual de la marca, fixant-nos tant amb la situació interna de la marca com en l'externa. Per a poder entendre la situació interna, s'ha estudiat alguns aspectes rellevants en el món del màrqueting com per exemple, el posicionament, el target i els valors entre altres. Quant a la part externa s’he analitzat el mercat, la competència i altres aspectes rellevants. A part de la creació de pla de màrqueting també s'ha fet un a part pràctica enfocada en la web pròpia de la marca. Aquesta pràctica s'ha basat a fer diversos test A/B per a intentar augmentar el nombre de visites i vendes en l'e-commerce. This study aims to create a marketing plan for Greencut, which can be used in a real way and which serves to follow a useful strategy for the company. This brand is a specialist in garden and DIY machinery and only operates in the world of e-commerce. In order to be able to execute this marketing plan, first a stage more theory has been developed to understand what exactly is a marketing plan and how it has been adapted in the online world. On the other hand, the current situation of the brand has been analysed, focusing both on the internal and external situation of the brand. In order to be able to understand the internal situation, some relevant aspects in the world of marketing have been studied such as, for example, the positioning, the target and the values among others. Regarding the external part, I have analyzed the market, the competition and other relevant aspects. Apart from the creation of a marketing plan, a practical part focused on the brand's own website has also been made. This practice has been based on doing several A/B tests to try to increase the number of visits and sales in e-commerce. Este estudio tiene como objetivo la creación de un plan de marketing de Greencut, que pueda ser usado de forma real y que sirva para poder seguir una estrategia útil para la empresa. Esta marca es especialista en maquinaria de jardín y bricolaje y sólo opera en el mundo del e-commerce. Para poder ejecutar este plan de marketing, primero se ha desarrollado una etapa más teoría para entender que es exactamente un plan de marketing y cómo se ha adaptado en el mundo online. Por otra parte, se ha analizado la situación actual de la marca, fijándonos tanto con la situación interna de la marca como en la externa. Para poder entender la situación interna, se han estudiado algunos aspectos relevantes en el mundo del marketing como por ejemplo, el posicionamiento, el target y los valores entre otros. En cuanto a la parte externa, se he analizado el mercado, la competencia y otros aspectos relevantes. Aparte de la creación de plan de marketing también se ha hecho una aparte práctica enfocada en la web propia de la marca. Esta práctica se ha basado en realizar varios test A/B para intentar aumentar el número de visitas y ventas en el e-commerce.
  Matèria: Màrqueting digital
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Solanes Balta, Berta
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Greencut Digital Marketing Plan Plan de marketing digital de Greencut
  Data de la defensa del treball: 2023-06-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Pla de màrqueting, e-commerce, test A/B Marketing plan, e-commerce, A/B test Plan de marketing, e-commerce, test A/B
  Confidencialitat: Si
  Títol en la llengua original: Pla de màrqueting digital de Greencut
  Director del projecte: Rabassa Figueras, Maria Noemí
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Màrqueting digital
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar