Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Plà de màrqueting de FustMadWood. Desenvolupament d’una nova línia de negoci basada en la creació de jocs de fusta pedagògics utilitzant l’economia circular.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6332
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6332
 • Autors:

  Sarlé Marrades, Carla
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-09.-07
  Resum: El present treball té com a objectiu desenvolupar un pla de màrqueting per a la marca FustMadWood. Aquesta, ha iniciat una nova línia de negoci, utilitzant els retalls de fusta per a elaborar jocs per als infants. L'objectiu principal consisteix en incrementar la notorietat de marca, per aconseguir-ho es desenvoluparan tres estratègies: la creació de nous productes, el desenvolupament d’una estratègia de comunicació per incrementar el coneixement de la marca i la realització d’una estratègia de distribució per ampliar els punts de venda actuals. En conjunt, es duen a terme vuit accions per poder assolir els objectius establerts. This work aims to develop a marketing plan for the FustMadWood brand. This has started a new line of business, using wood scraps to make games for children. The main objective is to increase brand awareness, to achieve this three strategies will be developed: the creation of new products, the development of a communication strategy to increase brand awareness and the realization of a strategy of distribution to expand current points of sale. In total, eight actions are carried out in order to achieve the established objectives. El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un plan de marketing para la marca FustMadWood. Ésta ha iniciado una nueva línea de negocio, utilizando los recortes de madera para elaborar juegos para los niños. El objetivo principal consiste en incrementar la notoriedad de marca, para conseguirlo se desarrollarán tres estrategias: la creación de nuevos productos, el desarrollo de una estrategia de comunicación para incrementar el conocimiento de la marca y la realización de una estrategia de distribución para ampliar los puntos de venta actuales. En conjunto, se realizan ocho acciones para poder alcanzar los objetivos establecidos.
  Matèria: Màrqueting
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Sarlé Marrades, Carla
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: FustMadWood Marketing Plan. Development of a new business line based on the creation of educational wooden games using the circular economy. Plan de marketing de FustMadWood. Desarrollo de una nueva línea de negocio basada en la creación de juegos de madera pedagógicos utilizando la economía circular.
  Data de la defensa del treball: 2023-06-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Pla màrqueting, empresa familiar, jocs pedagògics de fusta Marketing plan, family-owned company, educational wooden games Plan de marketing, empresa familiar, juegos pedagógicos de madera
  Confidencialitat: Si
  Títol en la llengua original: Plà de màrqueting de FustMadWood. Desenvolupament d’una nova línia de negoci basada en la creació de jocs de fusta pedagògics utilitzant l’economia circular.
  Director del projecte: Rabassa Figueras, Maria Noemí
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Màrqueting
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar