Treballs Fi de Grau> Economia

L'emigració dels graduats universitaris

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:637
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG637
 • Autors:

  Catalán Ferré, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-04-20
  Resum: Aquest treball tracta sobre la decisió d’emigrar dels joves qualificats ja que aquests són els més afectats per l’actual crisi econòmica, els quals tenen una taxa d’atur del 52% (en la franja d’edat dels 20 als 24 anys); i del 32% (dels 25 als 29 anys). Com a conseqüència d’aquesta elevada taxa d’atur, molts joves decideixen iniciar un moviment migratori des d’Espanya cap a altres països d’arreu del món. En aquest treball he analitzat aquesta situació mitjançant una enquesta que ha estat realitzada a 150 estudiants de l’últim curs de la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies als resultats obtinguts, he pogut afirmar que realment ens trobem davant d’una fuga de cervells i, per tant, es pot corroborar que aquest col·lectiu esta afectat per la crisi i que estan emigrant d’Espanya cada vegada més joves. This work deals the decision to emigrate young people qualified as they are the most affected by the current economic crisis, which has an unemployment rate of 52% (in the age group 20 to 24 years); and 32% (25 to 29 years). As a consequence of this high unemployment rate, many young people decide to start a migratory movement from Spain to other countries around the world. In this work I have analyzed this situation using a survey that has been made to 150 students who are finishing the career at the University Rovira i Virgili. Thanks to results, I could say that we are truly facing a brain drain and, therefore, I can corroborate that this collective is affected by the crisis and they are migrating from Spain getting younger. Este trabajo trata sobre la decisión de emigrar de los jóvenes cualificados ya que éstos son los más afectados por la actual crisis económica, los cuales tienen una tasa de paro del 52% (en la franja de edad de los 20 a los 24 años); y del 32% (de los 25 a los 29 años). Como consecuencia de esta elevada tasa de paro, muchos jóvenes deciden iniciar un movimiento migratorio des de España hacia otros países de la resta del mundo. En este trabajo he analizado esta situación mediante una encuesta que ha estado realizada a 150 estudiantes de último curso de la Universidad Rovira y Virgili. Gracias a los resultados obtenidos, he podido afirmar que realmente nos encontramos ante una fuga de cerebros y, por tanto, se puede corroborar que este colectivo está afectado por la crisis y que están emigrando de España cada vez más jóvenes.
  Matèria: Fuga de cervells-Catalunya
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Economia
  Estudiant: Catalán Ferré, Alba
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: L'emigració dels graduats universitaris The emigration of university graduates La emigración de los graduados universitarios
  Data de la defensa del treball: 2014-05-26
  Paraules clau: Emigració, fuga de cervells, joves Emigration, brain drain, young people Emigración, fuga de cerebros, jóvenes
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: L'emigració dels graduats universitaris
  Director del projecte: Jordi Amorós, Catalina
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Fuga de cervells-Catalunya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar