Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Auditoría de los estados financieros y fraude: El Caso Pescanova como estudio de referencia

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6382
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6382
 • Autors:

  Negri, Luciana Lisette
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-09-20
  Resum: El present Treball de Fi de Grau s'endinsa en el món del frau corporatiu i les responsabilitats que recauen sobre els auditors externs. S'utilitza l'emblemàtic Cas Pescanova com a estudi de referència ja que representa una de les majors trames de frau a Espanya, i en la qual l'Audiència Nacional va emetre co ndemnes tant per a la direcció de Pescanova com per a l'auditor extern. Durant la recerca s'analitzen les causes que van portar a Pescanova a cometre pràctiques fraudulentes, s'examina com va funcionar durant més d'una dècada el complex sistema de frau ela borat per la seva pròpia cúpula directiva, s'avalua el paper exercit per l'auditora encarregada, i s'analitzen les responsabilitats sentenciades per l'Audiència Nacional i el propi Tribunal Suprem. This Bachelor's Thesis explores the world of corporate fraud and the responsibilities placed on external auditors. We use the emblematic Pescanova Case as a reference study because it represents one of the largest fraud schemes in Spain, for which the National Court issued convictions for both Pescanova's management and the external auditor. Throughout the investigation, we closely examine the reasons that led Pescanova to engage in fraudulent practices, examine how the complex fraud system devised by its own top management operated for over a decade, evaluate the role played by the appointed auditor, and assess the responsibilities determined by the National Court and the Supreme Court. El presente Trabajo de Fin de Grado se adentra en el mundo del fraude corporativo y las responsabilidades que recaen sobre los auditores externos. Se utiliza el emblemático Caso Pescanova como estudio de referencia ya que representa una de las mayores tramas de fraude en España, y en la cual la Audienc ia Nacional emitió condenas tanto para la dirección de Pescanova como para el auditor externo. Durante la investigación se analizan las causas que llevaron a Pescanova a cometer prácticas fraudulentas, se examina cómo funcionó durante más de una década el complejo sistema de fraude elaborado por su propia cúpula directiva, se evalúa el papel desempeñado por la auditora encargada, y se analizan las responsabilidades sentenciadas por la Audiencia Nacional y el propio Tribunal Supremo.
  Matèria: Frau fiscal
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Negri, Luciana Lisette
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Auditoria dels estats financers i frau: El Cas Pescanova com a estudi de referència Financial Statement Audit and Fraud: The Pescanova Case as a Reference Study
  Data de la defensa del treball: 2023-09-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Frau, Pescanova, Auditoria Fraud, Pescanova, Audit Fraude, Pescanova, Auditoría
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Auditoría de los estados financieros y fraude: El Caso Pescanova como estudio de referencia
  Director del projecte: Rodríguez Merayo, María Araceli
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Frau fiscal
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar