Treballs Fi de Grau> Medicina

Cirugía Mayor Ambulatoria en Artroscopia de Hombro

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6434
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6434
 • Autors:

  Andreu Roig, Joana
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-10-25
  Resum: A l'hospital Sant Joan de Reus es va establir una alternativa a la intervenció convencional en l'artroscòpia d'espatlla, la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA). No obstant això, no hi ha cap registre del control del dolor a les 24 hores de la intervenció i passades aquestes 24 hores. Per això, hem recollit dels pacients intervinguts per cirurgia convencional i per CMA en la patologia d'espatlla des del 2017 al 2021 per a determinar el grau de control de dolor segons diverses variables amb la finalitat d'analitzar l'eficàcia del control del dolor en el postoperatori immediat i tardà. En el hospital Sant Joan de Reus se estableció una alternativa a la intervención convencional en la artroscopia de hombro, la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). Sin embargo, no hay ningún registro del control del dolor a las 24 horas de la intervención y pasadas estas 24 horas. Por ello, hemos recogido de los pacientes intervenidos por cirugía convencional y por CMA en la patología de hombro des del 2017 al 2021 para determinar el grado de control de dolor según diversas variables con el fin de analizar la eficacia del control del dolor en el postoperatorio inmediato y tardío.
  Matèria: Medicina
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Andreu Roig, Joana
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Cirurgia Major Ambulatoria en Artroscopia d'Espatlles Major Ambulatory Surgery in Shoulder Arthroscopy
  Data de la defensa del treball: 2023-06-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Cirurgia Major Ambulatoria, Espatlles, Dolor Major Ambulatory Surgery, Shoulder, Pain Cirurgia Mayor Ambulatoria, Hombro, Dolor
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Cirugía Mayor Ambulatoria en Artroscopia de Hombro
  Director del projecte: Culebradas Barrera, Amada
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar