Treballs Fi de Grau> Medicina

Estudio observacional transversal de la dieta y los síntomas depresivos en adolescentes

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6437
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6437
 • Autors:

  Badia Regaña, Mar
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-10-25
  Resum: L'objectiu del present estudi se centra a estudiar la relació entre la qualitat de la dieta i l'aparició de símptomes d'estirp depressiva en adolescents residents en la comunitat de Catalunya, així com detectar altres possibles factors de risc associats per a poder aplicar mesures preventives i realitzar un abordatge precoç del problema. El objetivo del presente estudio se centra en estudiar la relación entre la calidad de la dieta y la aparición de síntomas de estirpe depresiva en adolescentes residentes en la comunidad de Cataluña, así como detectar otros posibles factores de riesgo asociados para poder aplicar medidas preventivas y realizar un abordaje precoz del problema.
  Matèria: Medicina
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Badia Regaña, Mar
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Estudi observacional transversal de la dieta i els símptomes depressius en adolescents Cross-sectional observational study of diet and depressive symptoms in adolescents
  Data de la defensa del treball: 2023-06-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: simptomes depressius, dieta, adolescents depressive symptoms, diet, teenagers sintomas depresivos, dieta, adolescentes
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Estudio observacional transversal de la dieta y los síntomas depresivos en adolescentes
  Director del projecte: López Seco, Fernando
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar