Treballs Fi de Grau> Medicina

La expresión de SFRP5 en el tejido adiposo de mujeres con obesidad mórbida y enfermedad del hígado graso no alcohólico

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6461
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6461
 • Autors:

  De la Guardia Fontes, Javier
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-11-09
  Resum: La malaltia del fetge gras no alcohòlic (MFGNA) consisteix en l'acumulació de greix en el fetge en una proporció superior al 5% en absència de causes secundàries. La proteïna SFRP5 és una adipocitocina antiinflamatòria amb paper antagonista en la via no canònica de WNT. Donat l'encreuament de adipocinas entre el teixit adipós i el fetge, l'objectiu és avaluar el paper de la vía de senyalització SFRP5/WNT5A/PPARγ en teixit adipós visceral (VAT) i subcutani (SAT), i la seva relació amb la patogènesi de la MFGNA. La enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) consiste en la acumulación de grasa en el hígado en una proporción superior al 5% en ausencia de causas secundarias. La proteína SFRP5 es una adipocitocina antiinflamatoria con papel antagonista en la vía no canónica de WNT. Dado el cruce de adipocinas entre el tejido adiposo y el hígado, el objetivo es evaluar el papel de la vía de señalización SFRP5/WNT5A/PPARγ en tejido adiposo visceral (VAT) y subcutáneo (SAT), y su relación con la patogénesis de la EHGNA.
  Matèria: Medicina
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: De la Guardia Fontes, Javier
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: L'expressió de SFRP5 en el teixit adipós de dones amb obesitat mòrbida i malaltia del fetge gras no alcohòlic SFRP5 expression in adipose tissue of women with morbid obesity and non-alcoholic fatty liver disease
  Data de la defensa del treball: 2023-06-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: SFRP5, MFGNA, fetge gras SFRP5, NAFLD, fatty liver SFRP5, EHGNA, hígado graso
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La expresión de SFRP5 en el tejido adiposo de mujeres con obesidad mórbida y enfermedad del hígado graso no alcohólico
  Director del projecte: Auguet Quintillà, Maria Teresa
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar