Treballs Fi de Grau> Medicina

Factores relacionados con el éxito de la cardioversión eléctrica y con el mantenimiento del ritmo sinusal en la fibrilación auricular persistente

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6462
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6462
 • Autors:

  De Oliveira Granella, Júlio
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-11-09
  Resum: En el present estudi es va investigar la influència de factors clínics i ecocardiogràfics en l'èxit de la cardioversió elèctrica (CVE) i el manteniment del ritme sinusal (RS) al cap de 3 mesos en pacients amb fibril·lació auricular. Es van analitzar les dades de 1.819 pacients i es va trobar que el baix pes i l'ús d'energia bifàsica van ser factors predictors de l'èxit de la CVE. A més, l'ús d'amiodarona i l'índex de massa corporal (IMC) van ser factors predictors del manteniment del RS 3 mesos després. Es conclou que disminuir el pes i utilitzar energia bifàsica i amiodarona són beneficiosos per a l'èxit de la CVE i el manteniment del RS als 3 mesos, respectivament. En el presente estudio se investigó la influencia de factores clínicos y ecocardiográficos en el éxito de la cardioversión eléctrica (CVE) y el mantenimiento del ritmo sinusal (RS) a los 3 meses en pacientes con fibrilación auricular. Se analizaron los datos de 1,819 pacientes y se encontró que el bajo peso y el uso de energía bifásica fueron factores predictores del éxito de la CVE. Además, el uso de amiodarona y el índice de masa corporal (IMC) fueron factores predictores del mantenimiento del RS a los 3 meses. Se concluye que disminuir el peso y utilizar energía bifásica y amiodarona son beneficiosos para el éxito de la CVE y el mantenimiento del RS a los 3 meses, respectivamente.
  Matèria: Medicina
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: De Oliveira Granella, Júlio
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Factors relacionats amb l'èxit de la cardioversió elèctrica i amb el manteniment del ritme sinusal en la fibril·lació auricular persistent. Factors related to the success of electrical cardioversion and the maintenance of sinus rhythm in persistent atrial fibrillation.
  Data de la defensa del treball: 2023-06-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Fibril·lació auricular, cardioversió elèctrica, ritme sinusal Atrial fibrillation, electrical cardioversion, sinus rhythm Fibrilación auricular, cardioversión eléctrica, ritmo sinusal
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Factores relacionados con el éxito de la cardioversión eléctrica y con el mantenimiento del ritmo sinusal en la fibrilación auricular persistente
  Director del projecte: Alegret Colomé, Josep Maria
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar