Treballs Fi de Grau> Medicina

Proneurotensina y Enfermedad del Hígado Graso No Alcohólico

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6485
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6485
 • Autors:

  Fuertes Puerta, Alberto
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-11-14
  Resum: La Malaltia de Fetge Gras No-Alcohòlic (MFGNA) és una patologia caracteritzada per acúmul gras i inflamació hepàtica. Estudis recents suggereixen una relació entre la proneurotensina (pro-NT), un pèptid intestinal secretat en resposta a la ingesta de lípids, i la MFGNA. El present estudi té per objecte analitzar els nivells de pro-NT en una cohort de dones amb Obesitat Mòrbida (OM) per a investigar el rol d'aquesta molècula en la MFGNA i la seva possible relació amb el metabolisme lipídic. Els nivells de pro-NT van demostrar ser significativament majors en OM amb MFGNA que en OM sense MFGNA. La Enfermedad de Hígado Graso No-Alcohólico (EHGNA) es una patología caracterizada por acúmulo graso e inflamación hepática. Estudios recientes sugieren una relación entre la proneurotensina (pro-NT), un péptido intestinal secretado en respuesta a la ingesta de lípidos, y la EHGNA . El presente estudio tiene por objeto analizar los niveles de pro-NT en una cohorte de mujeres con Obesidad Mórbida (OM) para investigar el rol de esta molécula en la EHGNA y su posible relación con el metabolismo lipídico. Los niveles de pro-NT demostraron ser significativamente mayores en OM con EHGNA que en OM sin EHGNA.
  Matèria: Medicina
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Fuertes Puerta, Alberto
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Proneurotensina i Malaltia del Fetge Gras No Alcohòlic Proneurotensin and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
  Data de la defensa del treball: 2023-06-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Proneurotensina, MFGNA Proneurotensin, NAFLD Proneurotensina, EHGNA
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Proneurotensina y Enfermedad del Hígado Graso No Alcohólico
  Director del projecte: Auguet Quintillà, Maria Teresa
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar